Syksyn EAKR-hakuun tuli 204 hakemusta, päätökset alkuvuonna 2015

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) osarahoittama, tutkimusorganisaatioille suunnattu haku päättyi 31.10. Määräaikaan mennessä hakemuksia tuli 204 kappaletta. Hakemusten käsittely Tekesissä on aloitettu, ja rahoituspäätökset tehdään helmikuussa 2015 tietojärjestelmien valmistuttua.

Hankkeille nimetään hankevastaavat, jotka ovat yhteydessä hakijoihin. Alueellisen EAKR-rahoituksen hankevastaavat nimetään kunkin rahoittavan maakunnan ELY-keskuksesta, mutta he ovat mukana myös valtakunnallisten hankkeiden hankeryhmissä.

Alueellinen EAKR-rahoituksen projektien tulee rakennerahasto-ohjelman tavoitteiden lisäksi tukea Etelä-Suomen, Länsi-Suomen, Itä-Suomen ja Pohjois-Suomen alueellisia painopisteitä.

Tekesin kautta haettu valtakunnallinen EAKR-rahoitus (10 % kaikesta EAKR-rahoituksesta) käytetään Innovatiiviset kaupungit –ohjelmaa (INKA) tukeviin toimenpiteisiin, sekä yritysverkostojen rakentamiseen.

Lisätietoja:

Reijo Munther, reijo.munther(at)tekes.fi
Ritva Autio, ritva.autio(at)tekes.fi

Eero Lukin