Suomi kasvaa edelleen metsistä

Biotalous on yksi viidestä Innovatiiviset kaupungit INKA -ohjelmaan valituista huippuosaamisen alueista. Teeman vetovastuussa on luontevasti Joensuu, sillä Pohjois-Karjalasta löytyy maamme parasta metsäbiotalouteen liittyvää osaamista.

”Maakunnassa biotalouden suuresta merkityksestä puhutaan yhdenmukaisesti ja kaikki keskeiset toimijat ovat sitoutuneet alan kehittämiseen ja yhteisiin päämääriin. INKA-ohjelma on yksi tärkeä työkalu osaamiskeskittymän rakentamisessa. Innostus ja yhtälailla odotukset INKAn suhteen ovat alueella hyvin suuret. Hankkeita on käynnistymässä ja hankeaihioita on valmisteluvaiheessa paljon”, kertoo kehitysjohtaja Harri Välimäki Joensuun Tiedepuisto Oy:stä.

Aidot kehitys- ja kokeiluympäristöt ovat INKAn toiminnan ydintä. Erilaiset testialustat avaavat uusia mahdollisuuksia käyttäjien, yritysten ja julkisten toimijoiden yhteistyölle ja ratkaisujen pilotoinnille.

Välimäen mielestä demonstraatioalustat ja ketterä kokeileminen ovat juuri niitä oikeita INKAn tarjoamia työkaluja, joiden avulla biotalouden osaamista voidaan edistää ja saada siihen kansainvälisiä ulottuvuuksia.

”Pohjois-Karjalassa on vankkaa tutkimusta metsäbiotalouteen ja luonnonvaroihin liittyen ja iso joukko alan yrityksiä. Tutkimustulokset ja niistä kumpuavat ideat voisivat siirtyä nykyistä tehokkaammin yritysten ja uusien liiketoimintojen käyttöön. Testialustoja ei ole riittävästi hyödynnetty, joten INKA on hyvin merkittävässä roolissa tässäkin mielessä.”

Biotalouden merkitys kasvaa

Joensuun rinnalla INKAn Biotalous-teemassa ovat mukana Jyväskylä ja Seinäjoki. Välimäki korostaa, että INKAssa tehtävä kehitystyö on kuitenkin avointa kaikille osaajille ympäri Suomen.

”Osaamiskeskittymää ei kukaan tai mikään alue pysty tekemään yksin. Biotalouteen liittyviä aktiviteettejä on jo parhaillaan ympäri Suomea. INKA on hyvä työkalu myös siinä mielessä, että sen avulla paikallisia toimijoita voidaan ohjata entistä laajempaan yhteistyöhön. Opitaan ikään kuin kulkemaan silmät auki, löytyisikö muualta uusia kumppaneita.”

INKA-ohjelma jatkuu vuoteen 2020 asti. Siihen mennessä Suomen olisi tarkoitus olla maailmanluokan innovaatiokeskittymä biotalouden lisäksi kestävissä energiaratkaisuissa, kyberturvallisuudessa, tulevaisuuden terveydessä sekä älykkään kaupungin ja uudistuvan teollisuuden ratkaisuissa. INKAssa tehtävän yhteistyön myötä näille alueille syntyy kasvuun tähtääviä yrityksiä, joilla on kyky luoda aivan uusia tuotteita ja palveluja kansainvälisille markkinoille.

Välimäki arvelee, että tulevaisuuden biotaloudessa on suuri joukko uusia, erilaisia ratkaisuja ja tuotteita.

”En usko yhteen yksittäiseen isoon läpimurtoon. Lähitulevaisuudessa merkittävimmät tuotteet liittyvät tavalla tai toisella uusiutuvan energian ratkaisuihin, biopolttonesteisiin tai perinteisen metsäteollisuuden uudistuviin tuotteisiin sekä näiden ympärille muodostuneisiin arvoverkostoihin.”

”Esimerkiksi lääkepuolella on mielenkiintoisia aihioita, jotka ovat yksittäisen yrityksen kannalta hyvin merkityksellisiä, mutta eivät välttämättä ole sitä koko kansantalouden kannalta pienten volyymiensa sekä pitkien tutkimus- ja tuotteistusprosessiensa vuoksi.”

Välimäki uskoo, että INKAn päättyessä vuonna 2020 biotalouden merkitys on Suomessa vielä nykyistäkin suurempi.

”Toimialalla on paljon yrityksiä, jotka eivät välttämättä vielä tällä hetkellä edes tunnista olevansa biotalousalan yrityksiä.”

”Uskon vahvasti, että Suomeen muodostuu sellainen houkutteleva biotalouden osaamiskeskittymä, jota tullaan muualta katsomaan”, Välimäki toteaa.

Teksti: Teonsana
Kuva: Tekesin kuvapankki