Seinäjoen kaupunkiseudun INKAssa kolme teemavetäjää

Seinäjoen kaupunkiseudun INKA-ohjelman toteutusmalli pohjautuu jatkossa kolmeen osaamisteemaan, joista jokaisella on oma vetäjänsä. Ohjelman kokonaiskoordinaatiosta vastaa ohjelmapäällikkö.

Ohjelmapäällikkönä aloittaa kesäkuun alussa Pauliina Hautamäki Frami Oy:stä. Hänellä on vahvaa osaamista kansallisten ohjelmien ja verkostojen vetämisestä.

Jukka Lähteenkorva Foodwest Oy:stä vastaa Raaka-aineiden älykäs käyttö ruokajärjestelmissä -kokonaisuudesta,

Sanna Kankaanpää Frami Oy:stä Käyttäjäkokemus, elämykset ja hyvinvointi -teemasta ja Antti Rintaniemi Frami Oy:stä Ruokajärjestelmien kestävät ja tehokkaat ratkaisut -teemasta. Lähteenkorvalla on laaja ja monipuolinen ruoka-alan kokemus mm. elintarvikekehityksen klusterin ohjelmajohtajana. Kankaanpää on taustaltaan käyttäjäkeskeisen tuote- ja palvelukehityksen ammattilainen ja Rintaniemi on koneteollisuuden osaaja.

- Ohjelman laaja-alaisuuden vuoksi päädyimme yhden ohjelmajohtajan mallin sijasta substanssiosaamista korostavampaan toimintamalliin, Pauliina Hautamäki kertoo.

- Laajaan substanssiosaamiseen pohjautuvalla tiimillä meillä on parhaat mahdollisuudet tukea ruokajärjestelmiä valmistavia yrityksiä kasvussa ja kansainvälistymisessä.

Seinäjoen INKA-ohjelman kick off –tilaisuus kokosi keskiviikkona noin 80 alueen asiantuntijaa teknologiakeskus Framiin kuulemaan, mitä ohjelmassa tapahtuu lähivuosina alueellisesti ja valtakunnallisesti.

Kuva: Sanna Männikkö

Seinäjoella Inkaa toteuttavat Sanna Kankaanpää (vas.), Antti Rintaniemi
ja Pauliina Hautamäki Frami Oy:stä (kuvassa) sekä Jukka Lähteenkorva Foodwest Oy:stä.