Rakennerahastojen uutiskirje: Rahoitusta alueelliseen ja valtakunnalliseen toimintaan

Alueellisten varojen jako rakennerahastovaroja myöntäville ELY-keskuksille, maakuntien liitoille ja Tekesille on maakuntien rahoitussuunnitelmaesitysten mukainen. Alueellisia Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja valtion varoja jaetaan yhteensä 146,9 miljoonaa euroa ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja valtion varoja 77,5 miljoonaa euroa.

Valtakunnallisten teemojen varat EAKR-toimintaan, yhteensä noin 9,7 miljoonaa euroa, jaetaan Tekesille käytettäväksi Innovatiiviset kaupungit eli INKA-ohjelman rahoitukseen.

Valtakunnallisten teemojen varat ESR-toimintaan, yhteensä noin 25,8 miljoonaa euroa, jaetaan rakennerahastovaroja myöntäville ELY-keskuksille ja sosiaali- ja terveysministeriölle.

ESR:n valtakunnallisten teemojen varojen jako perustuu hallinnonalojen sopimaan alustavaan jakoon ohjelmakaudelle. Vuoden 2014 varoista työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan osuudeksi on sovittu noin 8,2 miljoonaa euroa, opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan osuudeksi reilut 9 miljoonaa euroa ja sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan osuudeksi noin 8,5 miljoonaa euroa. 

Kestävään kaupunkikehittämiseen reilut kuusi miljoonaa

Kestävään kaupunkikehittämiseen varatut vuoden 2014 valtuudet, yhteensä noin 6,2 miljoonaa euroa, jaetaan rakennerahastovaroja myöntävälle Uudenmaan liitolle. Varat sisältyvät EAKR-toiminnan alueelliseen osuuteen (noin 146,9 milj.euroa).

Suomen suurimmat kaupungit Helsinki, Espoo, Vantaa, Oulu, Tampere ja Turku toteuttavat rakennerahasto-ohjelmassa kestävän kaupunkikehittämisen strategian.

Strategian teemat ovat avoin data ja rajapinnat, avoimet innovaatioalustat ja avoin osallisuus.

EAKR-rahoitus kestävään kaupunkikehittämiseen koko ohjelmakaudella on 39,5 miljoonaa euroa. Valtion ja kaupunkien rahoitusosuus on samansuuruinen. Maakuntien yhteistyöryhmät päättävät toimintaan kohdennettavasta ESR-rahoituksesta, joka sisältyy ESR:n alueelliseen osuuteen.

Eero Lukin