Katsaus pääkaupunkiseudun INKA-osallistumiseen

Culminatum Innovation Oy Ltd on toteuttanut ohjelman valmistelua pääkaupunkiseudulla kaupunkien toimeksiannosta elokuusta 2012 alkaen kevääseen 2014 asti. Culminatum järjesti valmisteluprosessista ja sen tuottamista tuloksista torstaina 27.3.2014 tilaisuuden  Ruoholahdessa.

Ohjelmajohtaja Riikka Paasikivi Culminatumista kertoi pääkaupunkiseudun valmisteluprosessin etenemisestä ja sisältövalintoja koskeneesta työskentelystä.

- Valmistelu on ollut pitkä ja monipolvinen prosessi, ja siihen osallistui matkan varrella laajasti eri sidosryhmien edustajia julkiselta sektorilta, tutkimuslaitoksista ja korkeakouluista sekä yrityksistä, toteaa Paasikivi.

Ohjelmapäällikkö Reijo Munther toi esille, että nyt käynnistynyt INKA on uudentyyppinen ohjelma myös Tekesissä ja että sen sisältöjä ja toteuttamista työstetään avoimella valmisteluprosessilla kaupunkien, yritysten sekä tutkimuslaitosten kanssa.

Tilaisuudessa kuultiin myös kaupunkikohtaiset puheenvuorot. Elinkeinoasiamies Kimmo Heinonen Helsingin kaupunginkanslian elinkeino-osastolta esitteli Helsingin avauksia älykäs kaupunki ja tulevaisuuden terveys -teemoissa. Ohjelman alkuvaiheessa Helsinki tulee älykaupunkikehittämisessä keskittymään älyliikenneratkaisujen aikaansaamiseen. Terveysteeman puolella viedään eteenpäin sosiaali- ja terveysviraston hankkeita monikanavaisen palvelutuotannon sekä kotihoidon ratkaisujen kehittämisessä.

Ohjelmapäällikkö Pirjo Huttunen Espoosta kuvasi Espoon kaupungin kehittämishankkeita INKA-ohjelman terveysteemassa. Espoo tulee keskittymään sähköisen terveydenhuollon ratkaisujen ja innovaatioalustojen aikaansaamiseen. Nämä liittyvät kuntoutuksen ja kotiutuksen uudistuviin toimintaprosesseihin, kotihoidon ratkaisuihin sekä monikanavaisten neuvontapalveluiden kehittämiseen.

Vantaan kaupungin elinkeinopäällikkö Kimmo Viljamaan mukaan Vantaan merkittävien liikennehankkeiden mukaisesti kaupungin kannalta on tärkeää kehittää matkaketjujen uusia palveluja. Myös rakentumassa oleva Kivistön uusi teollisuusalue tulee olemaan keskeinen uudistuvan teollisen tuotantotoiminnan ja sen kehittelyn kannalta.

Culminatumin tiedote