Joensuuhun rakennetaan tulevaisuuden tehdasympäristöä

Joensuuhun ollaan rakentamassa Suomen mittakaavassa täysin uutta tapaa teollisen tuotantoketjun tehostamiselle. Penttilän alueelle nousevaan Greenpark-yrityspuistoon tehdään tiloja, jotka mahdollistavat niin sanotun teollisen internetin hyödyntämisen. Tiloja rakennuttaa Joensuun Yrityskiinteistöt Oy. Tavoitteena on luoda pilottina malli sille, miltä moderni tehdasympäristö näyttää ja miten se toimii vuonna 2030.

Suomalainen metsäkonevalmistaja John Deere Forestry Oy:n ja sen alihankkijoiden käyttöön tulevat tilat mahdollistavat teollisen internetin eli "esineiden internetiksi" kutsutun älyverkon käytön tuotannon tehostamisessa. Teollisessa internetissä esineille annetaan tunnistettava identiteetti ja ne viestivät keskenään tietoverkon välityksellä. Teollista internetiä hyödyntävät jo suuret yritykset muun muassa Yhdysvalloissa ja Saksassa, ja Suomessakin teollisen internetin kehittämiseen on panostettava nykyistä enemmän resursseja.

Rakenteilla olevan yrityspuiston alueella teollista internetiä tullaan hyödyntämään alihankintaketjujen tehostamisessa. Suunnitteilla on muun muassa koko alueen kattava materiaalijuna, joka kuljettaa osia toimijoiden välillä automaattisesti. Koko yrityspuiston logistiikka suunnitellaan ohjattavaksi ja kontrolloitavaksi teollisen internetin avulla. Teolliseen internetiin voivat liittyä kaikki alueen toimijat, jolloin yritysten tuotanto, alueen tavaraliikenne ja niiden ohjaamisen tarvittava tietotekniikka ovat yksi tietoverkon kautta ohjattava kokonaisuus. Kokonaisuus toteutetaan niin, että myös uusien toimijoiden liittyminen on helppoa.

Rakenteilla olevien noin 5000 neliömetrin tilojen seinärakenteet tehdään helposti muunneltaviksi ja tilat on suunniteltu alueen teollisten toimijoiden tavaravirtojen kannalta parhaalla mahdollisella tavalla. Tilojen rakentamiskustannukset ovat noin 5 000 000 euroa. Valmiina tilat ovat kesällä 2015. Alueelle valmistui toimitiloja jo keväällä 2014 ja pitkän tähtäimen suunnitelmissa on laajentaa aluetta niin, että tilat ulottuvat vuonna 2030 alueella olevaan Syväsatamaan saakka.

Rakenteilla olevat tilat muotoutuvat jatkossa osaksi alueelle syntyvää teknologiapuistoa, jonka teolliset toimijat tulevat toimimaan läheisessä yhteistyössä myös paikallisten oppilaitosten kanssa. Teknologiapuisto on puolestaan osana Joensuun kaupungin Symmetrinen kaupunki -nimeä kantavaa laajempaa suunnitelmaa, jossa kaupungin toimintojen painopistettä siirretään enenevässä määrin Pielisjoen itärannalle. Samalla teknologiapuisto tukee Joensuun kaupungin ja muiden alueen toimijoiden yhteistä vihreän kasvun strategiaa sekä Joensuun kaupungin biotalouden vetovastuuta kaupunkiseutujen ja valtion välisessä Innovatiiviset kaupungit INKA-ohjelmassa.

Lähde: Joensuun kaupungin tiedote

Eero Lukin