INKA-ohjelmaan kohdistuu suuria kansallisia odotuksia

Innovatiiviset kaupungit INKA -ohjelmaan kohdistuu paljon odotuksia. Suomea ravistelee valtava rakennemuutos ja uusi kasvun vaihde on saatava päälle. Tähän haasteeseen myös INKAn on vastattava.

”INKA-ohjelman onnistumisen kannalta merkittävä kysymys on, millaisella kunnianhimolla ja saumattomuudella yhteistyö ohjelman eri teemojen sekä toisaalta kaupunkiseutujen ja kansallisen tason välillä saadaan liikkeelle”, toteaa teollisuusneuvos Petri Lehto työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Lehto muistuttaa, että olemme samanlaisen tilanteen edessä kuin 1990-luvulla. Silloin laman jäljiltä käyntiin saatu ”luova tuho” kantoi hedelmää pitkälle 2000-luvulle.

”Tämän hetkiset haasteemme on mahdollista kääntää isoksi hyppäykseksi johonkin uuteen.”

Hallitus on tänä keväänä tehnyt kauaskantoisia päätöksiä biotalouteen, cleantechiin, aineettomaan arvonluontiin, terveyteen ja digitalisaatioon liittyen. Samat teemat toistuvat myös INKA-ohjelmassa.

”INKAssa on nyt ainutlaatuinen tilaisuus yhdistää kansallisen tason näkemys ja toisaalta se, mitä tehdään kaupunkiseuduilla. Suomi on vahva, kun kokonaisuus saadaan toimimaan. Tätä mahdollisuutta ei pidä pilata”, Lehto painottaa.

Maan paras osaaminen liikkeelle

INKA-ohjelman teemoja ovat biotalous, kyberturvallisuus, kestävät energiaratkaisut, tulevaisuuden terveys sekä älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus. Kullakin teemalla on vetovastuussa oleva kaupunki sekä kumppanikaupungit eri puolilta Suomea.

INKAn suuri tavoite on, että Suomesta kasvaa valituissa teemoissa maailmanluokan innovaatiokeskittymä. Yhteistyön ja käytännön kokeilujen myötä saadaan globaalin kilpailun kestäviä vientituotteita. Toisaalta Suomesta halutaan houkutteleva investointikohde myös kansainvälisille sijoittajille.

”INKAn rooli kokonaisuudessa on ennen kaikkea osaamisen vieminen käytäntöön ja sitä kautta edelläkävijämarkkinoiden luominen yli kaupunkiseutujen. Lisäksi on muistettava kotimaisten referenssien merkitys, kun yritykset lähtevät tavoittelemaan kansainvälisiä markkinoita”, tähdentää johtaja Reijo Kangas Tekesistä.

”INKA nähdään koko valtionhallinnon tasolla todella tärkeänä asiana ja kaikki ministeriöt tuntevat ohjelman tavoitteet. Ohjelman myötä on mahdollisuus saada aikaiseksi suurta vaikuttavuutta ja ennen kaikkea vientiä. Ainut vaihtoehto on onnistuminen”, motivoi puolestaan Lehto.

”Biotalous on hyvä esimerkki alueellisen ja kansallisen tason yhteistyöstä. Samanlaista verkostoitumista tarvitaan kaikkien INKAn teemojen sisälle ja myös teemojen välille”, Lehto muistuttaa.

Haastattelu: Teonsana

www.tekes.fi/inka

Eero Lukin