Fortum, Kuusakoski ja S-ryhmä auttavat kotimaisia pk- ja startup-yrityksiä kasvupolulle

Lahden seudun kehitysyhtiö LADECin hallinnoima Corporate Venture -ohjelma antaa kasvuyrityksille avaimet kansainväliseen kasvuun. Lokakuussa käynnistyvän puolivuotisen ohjelman haku on avoinna kaikille kotimaisille kasvuyrityksille, toimialasta riippumatta.

Corporate Venture -ohjelmassa ovat mukana suomalaiset suuryritykset Fortum, Kuusakoski ja S-ryhmä. Kukin kolmesta konsernista valitsee hakuprosessin kautta suojatikseen 2-4 kiinnostavinta kasvuyritystä. Valitut yritykset saavat sparrausta liiketoimintastrategiaansa, selkeän kasvusuunnitelman sekä asiantuntevaa neuvontaa ideoidensa kaupallistamiseksi kotimaisilta huippuyrityksiltä puolen vuoden sparrausjakson ajan. Kasvupolulle yritystä luotsaavat yrityksen oman ja konsernin edustajan lisäksi myös LADECin asiantuntija, sekä ulkopuolinen mentori.

LADECin kehityspäällikkö Nina Harjula kertoo, että Corporate Venture -ohjelmassa mukana olevilla konserneilla on valtavasti strategista osaamista, kaupallista vainua, markkinatuntemusta ja halua auttaa pienyrityksiä kasvamaan. ”Olemme ideoineet ohjelmaa jo muutaman vuoden ajan. Viimevuotinen Corporate Cleantech Venture Day vahvisti uskoamme, että Suomessa on tällaiselle tekemiselle kysyntää.” Hän on erityisen ylpeä mukana olevista konserneista, jotka ovat omien alojensa edelläkävijöitä.

”Yhtiöiden innostus ja sitoutuminen nostavat koko ohjelman idean aivan uudelle tasolle”, Nina Harjula toteaa.

Kukin kolmesta konsernista on määritellyt etukäteen, millaisia yrityksiä he toivovat omiin talleihinsa. Fortum hakee ohjelmasta ratkaisuja vähäpäästöisempään ja tehokkaampaan energian tuotantoon, jakeluun ja käyttöön. Ratkaisuissa voidaan hyödyntää vaikkapa joukkoistamisen, digitalisoitumisen tai mobiilisuuden mahdollisuuksia.

Kuusakoski etsii tuoreita näkökulmia kierrätysmateriaaleihin ja prosesseihin, esimerkiksi ratkaisuja tiedon hankkimiseen ja hyödyntämiseen materiaalivirtojen ja prosessien hallinnassa, sekä niiden kaupallistamiseen.

S-ryhmä tavoittelee puolestaan yrityksiä, joilla on uniikkeja ideoita mm. palvelun sujuvoittamisesta eri asiointikanavissa, asiakasymmärrystä ja vuorovaikutusta parantavista ratkaisuista, sekä asiakasomistajia palvelevista tietopohjaisista ratkaisuista.

Kaikkien konsernien selkeä tavoite on löytää uusia ideoita liiketoimintansa kehittämiseen ja ohjelma voi onnistuessaan mahdollistaa yhteisten tuotekehitysprojektien ja kumppanuuksien syntymisen.

Nina Harjulan mukaan ohjelman tavoitteena on nostaa kasvuyritykset kisällistä mestariluokkaan.

”Tällainen mahdollisuus tulee eteen kenties vain kerran. Siihen kannattaa tarttua heti”, hän kannustaa.

Hanke kuuluu INKA-ohjelmaan.

Lisätietoja Corporate Venture Programista:
Kehityspäällikkö Nina Harjula, Ladec, 050 518 0915

Fortum, teknologiajohtaja Heli Antila, puh. 040 571 7188
Kuusakoski, teknologiajohtaja Jyri Talja, 020 781 781
S-ryhmä: pääjohtaja Taavi Heikkilä, 010 76 80200 sekä kehityspäällikkö Karlos Kotkas, 010 76 80262

Hakuvaatimukset ja mukana olevien konsernien esittely: www.corporateprogram.fi

Eero Lukin