Blogi: Kaupungeissa kuhisee – kokeiluympäristöjä kartoittamassa

Kaupungit ovat nousseet innovaatiotoiminnan keskiöön ja älykkyys on nyt in.  Lähes kaikki kaupungit pyrkivät olemaan älykkäitä niin toiminnoiltaan, palveluiltaan kuin rakenteeltaan. Smart city -näkökulmassa teknologinen kehitys ja innovaatiot tuodaan osaksi kaupunkeja ja niiden rakennetta. Maailmalla kaupunkikehittämisessä valtavirran suuntauksena on etenkin liikennejärjestelmien ”älyllistäminen” ICT-teknologioiden avulla. Yhtä lailla älykkyys kytkeytyy myös käyttäjälähtöiseen palveluajatteluun sekä kestävän kehitykseen.  Älykäs kaupunki on siis ensi sijassa sujuva ja viihtyisä käyttäjilleen.

Ilmastonmuutos, väestön ikääntyminen ja elinkeinorakenteen murros ovat suuria muutosvoimia, jotka pakottavat myös kaupungit uudistumaan ja kehittämään uusia ratkaisuja kestävämmän ja elinvoimaisen tulevaisuuden luomiseksi. Globaaleillakin muutoksilla on paikalliset seurauksensa – ja tässä piilee myös kokeiluympäristöjen tarpeellisuus. Kokeiluympäristöt tarjoavat mahdollisuuden paikkasidonnaisiin ratkaisuihin uusien palvelujen ja liiketoimintamallien kehittämisessä. Parhaimmillaan ne tuovat ketteryyttä kehittämiseen ja mahdollistavat rohkeitakin kokeiluja.

Yhä enemmän puhutaan arjen asiantuntijuudesta eli siitä, kuinka kokijalla ja käyttäjällä on paras tietämys. Myös kokeiluympäristöjen toiminnan keskeisenä ulottuvuutena ovat käyttäjäkokemukset. Käyttäjät tuodaan osaksi innovaatiotoimintaa ja kehittämistä, jotta saadaan kokemuksia aidoista tilanteista. Kokeiluilla voidaan löytää myös yllättäviä tekijöitä, joita ei ole suunnitteluvaiheessa osattu huomioida, mutta jotka vaikuttavat huomattavasti käyttäjäkokemukseen. Käyttäjiä voivat olla tapauksesta riippuen jonkin alueen asukkaat, elinkeinot tai vaikka kaupungin organisaatio.

Kokeiluympäristön käsitteen ja käytäntöjen ympärillä on kuitenkin huomattavaa moninaisuutta, eikä yhtä tarkkarajaista määritelmää löydy helposti. Ja miksi sellaista edes tarvitsisi, sillä juuri tuo diversiteetti voidaan nähdä rikkautena. Usein kuulee myös puhuttavan kehitysalustoista, testiympäristöistä, living labeista ja testbedeistä.

Minä ja kaksi muuta Tekesin traineeta jatkamme tutkimusmatkaamme kokeiluympäristöjen ihmeelliseen maailmaan ja tulemme raportoimaan löydöistämme. Kullakin meistä on oma osaamisalueensa (biotalous, terveys ja hyvinvointi, älykäs kaupunki), mutta yhteistuumin ja toimialarajat ylittäen saamme varmasti aikaan vielä enemmän. Edessä on jännittävät kuusi kuukautta, joiden aikana tulemme varmasti oppimaan paljon.

Iina Sankala

kirjoittaja on trainee-projektikoordinaattori INKA-ohjelmassa ja edustaa älykkään elinympäristön vastuualuetta.