INKA-ohjelmassa hankkeiden valmistelusta ensimmäisiin pilotteihin

Innovatiiviset kaupungit INKA -ohjelmassa kaupungit, yritykset ja valtio ovat kuluvan vuoden aikana valmistelleet isoja hankekokonaisuuksia eri puolilla Suomea. Odotukset ohjelman onnistumisen suhteen ovat suuret. INKA-ohjelman teemat on valittu siten, että niillä voidaan vastata käynnissä olevaan rakennemuutokseen ja saada Suomi uuteen nousuun.

INKA-ohjelman teemat ovat biotalous, kyberturvallisuus, kestävät energiaratkaisut, tulevaisuuden terveys sekä älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus. Kullakin teemalla on vetovastuussa oleva kaupunki sekä kumppanikaupungit eri puolilta Suomea.

Ohjelman tavoitteet eivät ole vähäiset, sillä valituissa teemoissa Suomen toivotaan olevan maailmanluokan innovaatiokeskittymä jo vuonna 2020. Teema-alueille halutaan kasvuun tähtääviä yrityksiä, joilla on globaalin kilpailun kestäviä vientituotteita. Kaupunkeihin on syytä saada niin kiinnostavia referenssiympäristöjä, että niitä tullaan muualta katsomaan. Näin ne toimivat maailmalle tähtäävien yritysten käyntikortteina.

INKAn toiminta rakentuu siten, että kaupungit tarjoavat yrityksille kehitys- ja kokeiluympäristöjä, joissa ne voivat testata uusia tuotteita ja palveluita. Kaupunkien merkittävät kehittämisen kohteina olevat asuinalueet, Tampereella Vuoreksen alue, Jyväskylässä Kankaan alue, Oulun Hiukkavaara ja Joensuun Penttilä ovat esimerkiksi uusien energiatehokkaiden ja älykkäiden rakentamistapojen alustoja.

Kaupungit ja yritykset ovat viime kuukausina etsineet INKA-ohjelman hankekokonaisuuksille yhteisiä painopisteitä. Tampere ja Helsinki ovat esimerkiksi valmistelleet älyliikenteeseen keskittyvää Mobility as a Service -hanketta, jossa pilotoidaan uudentyyppisiä liikkumisen palveluita. Vaasassa on puolestaan jo käynnistynyt älyverkkoihin liittyvä hanke. Siinä ABB, Vaasan Sähkö -konserni, Anvia ja Vaasan yliopisto testaavat ja pilotoivat uusinta älykkään sähköverkon teknologiaa.

Joensuun vetämässä biotalouden teemassa hankekokonaisuudet keskittyvät muun muassa uusiin liiketoimintamalleihin, kestäviin prosesseihin ja logistiikkaan, korkean jalostusasteen biotaloustuotteisiin ja ruokajärjestelmien ratkaisuihin. Oulun tulevaisuuden terveys -teemassa pisimmällä valmistelussa olevat hankkeet liittyvät digitaalisiin hyvinvointipalveluihin ja yksilölliseen ravitsemukseen. Oulun kumppanikaupunki Kuopio on hakemassa rahoitusta ikäihmisten lähipalvelualueiden turvapalvelujen innovatiiviseen hankintaprosessiin liittyen. Kyberturvallisuus puolestaan on vahvasti mukana kaikissa INKA-ohjelman teemoissa.

Hankkeita nopeasti liikkeelle ja ideat käytännön testiin

"INKA on katalyytti uusien ideoiden ja ratkaisujen löytämiseen. Yritysten ei ole syytä aikailla hankkeiden käynnistämistä. INKA-ohjelmassa uudet ideat muutetaan liiketoiminnaksi", motivoi ohjelmapäällikkö Reijo Munther Tekesistä.

Tekesistä korostetaan, että INKAssa tehtävä kehitystyö on avointa kaikille osaajille ympäri Suomen. Ohjelman onnistumisen kannalta on merkittävää, että yhteistyötä eri teemojen, kaupunkiseutujen ja kansallisen tason välillä tehdään kunnianhimoisesti ja saumattomasti.

Kaupunkien on uudentyyppisillä julkisilla hankinnoilla edistettävä innovaatioympäristöjä ja uutta liiketoimintaa. Kehitysalustoilla – ovat ne sitten palveluja, asuinalueita tai liikennejärjestelmiä – on oltava tavoitteet korkealla. Kun kaupungit vaativat yrityksiltä innovointikykyä, hankkeisiin saadaan mukaan idearikkaita yrityksiä.

Lisätietoja

Reijo Munther
Ohjelmapäällikkö
Tekes
puh. 029 50 55827
reijo.munther (at) tekes.fi

www.tekes.fi/inka

Eero Lukin