Tuottavuus, vaikuttavuus ja julkiset hankinnat -selvitysraportti julkaistu

Tuottavuus, vaikuttavuus ja julkiset hankinnat -julkaisu käsittelee infra-alan hankintojen merkitystä tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamisen näkökulmasta sekä keinoja, joilla kehitystä saadaan vietyä eteenpäin.

TUKEFIN-tuottavuushankkeissa on vuosina 2008–2013 työstetty tuottavuutta ja vaikuttavuutta edistäviä hankintoja infra-alalla. Hankkeisiin on osallistunut useita kymmeniä alan julkisia hankintayksiköitä ja niille palveluita tuottavia yrityksiä.

Julkaisussa on käsitelty pilottihankintojen tavoitteiden, vertailuperusteiden ja sopimuskannusteiden onnistuneisuutta tutkituissa hankintapiloteissa. Julkaisussa on esitetty hankkeen taustoja, kokemuksiin perustuvia tuloksia ja esimerkkejä aina tarjouspyyntöön kirjaamista myöten.

Tutkimuksen keskeiset havainnot ja johtopäätökset liittyvät tuottavuuden ja vaikuttavuuden syntyyn hankintapiloteissa: 1) käytetyillä vertailuperusteilla ja sopimuskannusteilla on ollut myönteinen ohjausvaikutus, 2) hankintojen toteutus on ollut tavoitteellisempaa, 3) vuoropuhelua on ollut parempaa, 4) tarjouspyynnöt ratkaisevat kilpailun selkeyden ja 5) hankintojen johtaminen ei ole vielä riittävän linjakasta.

Julkaisu on saatavilla maksuttomana verkkojulkaisuna Kuntaliiton verkkokaupasta http://shop.kunnat.net/product_details.php?p=2971