Toukokuun Huippuostaja: Säteilyturvakeskuksen Matti Tarvainen

Kuvitellaanpa liikenneonnettomuus Jyväskylän pohjoispuolella, jossa osapuolena on räjähteitä kuljettava rekka. Pelastamaan saapunut ensivaste-ryhmä toteaa, että kuljetettu räjähdysaine on räjähtänyt onnettomuudessa ja siitä vapautuu radioaktiivista säteilyä. Ensivasteen osaaminen ei riitä tunnistamaan säteilyn laatua. Ideaalitilanteessa heillä olisi mukanaan liikkuva säteilynilmaisin, jolla he pystyvät välittämään näytteen säteilystä suoraan Säteilyturvakeskuksen (STUK) asiantuntijalle. Hän aineen tunnistettuaan osaa ohjeistaa ensivasteelle oikeat toimintatavat. Toukokuun huippuostaja STUKin johtava asiantuntija Matti Tarvainen ja hänen lukuisat viranomaistahot yhdistävä tiiminsä rakentaa toimintamallia ja teknologiaa, jotta tuo ideaalitilanne olisi tulevaisuudessa todellisuutta.

Millaisen uudenlaisen hankinnan parissa teette töitä?

Ydinaineita ja muita radioaktiivisia aineita on luonnostaan kaikkialla. Lisäksi yhteiskunnassa käytetään laajasti radioaktiivisia aineita. Pieninä pitoisuuksina ja sopivassa muodossa ne ovat vaarattomia. Niiden kanssa saattaa tulla kuitenkin vastaan erityistilanteita, jotka ovat uhka kansalaisten turvallisuudelle. Tällaisia tilanteita ovat vaikkapa onnettomuudet, tulipalot tai se, että joku yrittää käyttää näitä aineita rikollisiin tarkoituksiin. Viranomaiset seuraavat tiukasti säteilyä, mutta se ei ole aukotonta, eikä seurattavien aineiden lista voi olla milloinkaan täydellinen. Teemme siis töitä sen eteen, että tehostamme ja helpotamme viranomaisvalvonnan ulkopuolelle joutuneiden ydinaineiden ja muiden radioaktiivisten aineiden valvomista. Ensin rakensimme viranomaisrajat ylittävän toimintamallin ja nyt vuorossa on toimintamallin mukaisten teknologioiden suunnittelu ja toteuttaminen.

Miten loppukäyttäjä hyötyy tästä uudenlaisesta hankinnasta?

Maailmasta tulee turvallisempi paikka. Pystymme vastaamaan yllättäviin tilanteisiin entistä paremmin ja saamme kiinni väärinkäyttäjiä ja rikollisia systemaattisemmin ja ovelammin. Viranomaisten työ puolestaan helpottuu, kun kaikki voivat hyödyntää STUKin osaamista sen sijaan, että jokaisen tarvitsee kouluttaa omat asiantuntijat.

Millaisia bisnesmahdollisuuksia hankintanne tarjoaa yrityksille?

Lukuisat yritykset yhdistävät voimansa, kun ne pääsevät luomaan ihan uudenlaista teknologiaa vuoropuhelussa meidän kanssa. Luomme kirjaimellisesti uutta. Liikkuvia säteilynilmaisimia ja niiden sekä viranomaisten välillä kulkevia yhteyksiä ei ole olemassa. Esitämme yrityksille tarpeemme ja he saavat ratkaista ne parhaaksi katsomallaan tavalla. Ja näille ratkaisuille on valtavasti kysyntää maailmalla, sillä ydinaineet ja muut radioaktiiviset aineet ovat globaali uhka. Ne kun eivät tottele valtioiden tai yhteisöjen rajoja. Tämä massiivinen kansallinen prosessi toimii myös erinomaisena referenssinä mukana oleville yrityksille.

Mistä olet löytänyt vinkkejä siihen, miten toteuttaa hankinta ihan uudella tavalla?

Löimme viranomaisten viisaat päät yhteen ja hylkäsimme yhteiskunnan puolesta rakennetut rajat. Kun erilaiset tavat ajatella kohtaavat, pääsemme hyppäämään ihan uuteen dimensioon. Uudenlaisen tekemisen avain on se, että yksi ei kerro, mitä pitää tehdä, vaan rakennamme avoimesti yhdessä parhaan ratkaisun. Se on usein kompromissi. Eikä kannata unohtaa kommunikaatiota. Se on olennaisista olennaisinta.

Miten perinteisestä voitaisiin siirtyä uudenlaiseen hankintaan?

Se tiedetään, että myös viranomaisten on saatava aikaan enemmän vähemmällä rahalla. Silloin on pakko keksiä uudenlaisia tapoja tehdä asioita. Kun ongelma on selvillä, kerää ympärillesi uudistamiselle avoimia tekijöitä eri taustoista ja motivoi heitä toimimaan yhteisen päämäärän eteen. Kukaan ei voi yksin tietää kaikkea. Luottamus on yhteistyön ja tiedon jakamisen perusta. Viimeistään siinä vaiheessa, kun raja-aidat alkavat rikkoutua ja tekeminen alkaa vaatia resursseja, sitouta ylin johto tekemiseen. He ovat olennainen joukko resurssien kannalta.

Tekesin Huippuostajat-ohjelma on rahoittanut REPO-hanketta. Säteilyturvakeskuksen kanssa hankkeessa yhdistävät voimansa Helsingin poliisilaitos, Rajavartiolaitos, Tulli, Puolustusvoimien teknillinen tutkimuslaitos, Helsingin kaupungin pelastuslaitos, Liikennevirasto, Poliisihallitus, Sisäasiainministeriö ja Ulkoasiainministeriö.

Artikkelin julkaisuhetkellä Matti Tarvainen on siirtynyt uusien haasteiden pariin Yhdistyneisiin Arabiemiraatteihin. STUKin osalta REPO-hankkeen yhteyshenkilönä toimii Harri Toivonen.

Lisätietoja:

STUK Harri Toivonen, harri.toivonen@stuk.fi, 09 759 88 666

Ydinaineiden ja muiden radioaktiivisten aineiden valtakunnallinen havaitsemisarkkitehtuuri –raportti (pdf)

Haastattelu: Ellun Kanat