Tekesin Sote & Huippuostajat –kiertue käynnistyi Tampereelta – sote-palveluiden tulevaisuuden järjestämistavat kiinnostivat tilaajia ja tuottajia

Tekesin Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa ja Huippuostajat -ohjelmien yhteinen viiden tapahtuman kiertue ’Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen tulevaisuus - julkiset hankinnat palvelutuotannon uudistamisen työkaluna’ käynnistyi Tampereelta 16.4.

Tapahtuma keräsi salin täyteen sosiaali- ja terveyspalveluiden hankintojen tulevaisuudesta kiinnostuneita, palveluiden tilaajien ja tuottajien edustajia. Puolipäiväisen tapahtuman tarkoituksena oli luoda kuvaa palvelutuotannon keskeisistä tulevaisuuden haasteista ja palvelutarpeista sekä keskustella uusista palveluiden järjestämisen tavoista.

Tekesin Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa –ohjelman ohjelmapäällikkö Raimo Pakkanen kertoi ohjelman painottavan asiakaslähtöisyyttä sekä ennaltaehkäisevän toiminnan ja monipuolisten kumppanuuksien merkitystä. Huippuostajat-ohjelman ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen toi puheenvuorossaan esiin Tekesin mahdollisuuksia tukea innovatiivisten hankintojen suunnittelua myös sote-alueella merkittäviin palveluiden uudistamiseen tähtäävissä hankinnoissa.

Tapahtuman pääpuhujat, Tampereen pormestari Anna-Kaisa Ikonen ja tilaajajohtaja Kari Hakari, avasivat näkökulmia kaupungin sote-palveluiden järjestämisen tulevaisuuden tarpeisiin haastaen palveluntuottajia uusiin ratkaisuihin ja yhteistyöhön. Ikonen taustoitti tulevaa palvelutuotannon kehitystä kuvaamalla kaupungin olevan ’Näköalojen Tampere’. Tampere on ollut aktiivinen uusien palvelutuotantomallin testaamisessa mm. usein eriteemaisten innovaatioalustojensa myötä. Ikonen kertoi palvelujen järjestämisen perustuvan yhä vahvemmin monituottajuuteen. Samoin hän painotti palveluiden asiakaslähtöisyyden merkitystä, tähän on pyritty kattavalla elinkaarimalli-ajattelulla.

Hakari jatkoi Ikosen puheenvuoron teemoista kuvaten Tampereella jo käytössä olevia ja yhä laajemmin käyttöönotettavia uusia hankintatapoja, esim. tulosperusteisten hankintojen kriteereitä. Pyrkimyksenä on päästä yhä useammassa hankinnassa suoritteiden määrittelystä palveluketjujen hankintaan. Hakari kuvasi tavoitteita konkreettisten esimerkkien kautta, näitä olivat mielenterveyskuntoutujien ja ikäihmisten palvelut sekä kotona asumista tukevat palvelut.

Kuntien haasteisiin ja tarpeisiin esitettiin muutamia esimerkkejä palveluntuottajien puheenvuoroissa. Caritas-yhteisön toimitusjohtaja Tuija Holttinen kuvasi Kuopion Mäntykankaan hoivapalvelukampuksen kokonaisvaltaisen palvelutuotannon allianssi-mallia. Tämän vuoden alusta käynnistynyt yhteistyömalli tuo uusia toimintatapoja asiakaslähtöisyyden ja kustannustehokkuuden vahvistamiseksi.

NHG Consulting Oy:n Vesa Komssi esitteli Tampereella käytössä olevan Kotitori-mallia ja kokemuksia tästä. Mallissa palveluintegraattori koordinoi usean palveltuottajan kotihoidon palveluita ja näin pyrkii alentamaan kustannuksia ja lisäämään palveluiden laatua ja asiakastyytyväisyyttä.

Tekesin Sote- ja Huippuostajat ohjelmien yhteinen kiertue jatkuu tiistaina 6.5. Lappeenrannassa pidettävällä tilaisuudella. Kiertueella Tekes haluaa antaa mahdollisuuden palveluiden tilaajien ja tuottajien vuoropuhelulle ja haastaa molempia osapuolia luomaan uusia ratkaisuja ja innovatiivisia hankinnan malleja.

Teksti: Mia Toivonen / Owalgroup