Tammikuun Huippuostaja: Tampereen kaupungin Kari Hakari

Suomessa on pian 1,5 miljoonaa yli 65-vuotiasta. Tampereella heitä on 37 670. Heistä huolehtiminen on yksi kuntien suurimpia tehtäviä.

Tammikuun Huippuostaja Tampereen kaupungin tilaajajohtaja Kari Hakari on urallaan ollut tekemässä monia innovatiivisia hankintoja. Yksi kiinnostavimmista on vuonna 2009 toimintansa aloittanut Tampereen kaupungin Kotitori, joka kokoaa yhden tiskin taakse kaikki ikäihmisten kotona asumista edistävät palvelut yksityiseltä, julkiselta ja kolmannelta sektorilta. Kotitori syntyi sinnikkään hankinnan valmistelutyön tuloksena ja nyt se auttaa ikäihmisiä tuloksekkaasti. Huippuostaja Hakari avasi kaikkea sitä toimintaa, joka on johtanut täysin uudenlaiseen tapaan tuottaa ja hankkia sosiaali- ja terveysalan palveluita.

Millaisen uudenlaisen hankinnan parissa teitte töitä?

- Kunnilla on paineet tehostaa toimintaansa: tarvitsemme uusia tapoja tuottaa perinteisesti suuria resursseja vaativia palveluita. Ikäihmiset tarvitsevat tukea esimerkiksi kodinhoidossa ja  siivouksessa. Ja sitä kunnat voivat antaa. Mutta millä tavalla? Lähdimme hakemaan ratkaisua täysin uudesta näkökulmasta, jossa hankimme lopputulosta, emme esimerkiksi hoitajakäyntejä. Käytännössä hankimme ikäihmisten hyvinvointia ja sitä, että he voisivat asua kotonaan mahdollisimman pitkään. Lisäksi halusimme, että ikäihmisten auttajien joukko laajenee myös yksityiselle ja kolmannelle sektorille.

Miten loppukäyttäjä on hyötynyt tästä uudenlaisesta hankinnasta?

- Ikäihmisen ei tarvitse itse etsiä itselleen sopivia palveluita. Hänen kuntoonsa sopivat kotona selviytymistä edistävät palvelut räätälöidään tapauskohtaisesti. Ja ne kaikki löytyvät yhden tiskin takaa. Itse asiassa tämän tiskin takaa löytyy vielä paljon enemmän kuin kaupungin perinteisesti tarjoama apu. Niin halutessaan ikäihmiset voivat myös ostaa vaikkapa siivousta tarkan seulonnan läpäisseiltä palveluntuottajilta. Kotitori auttaa ikääntyviä myös esimerkiksi kotitalousvähennyksen hyödyntämisessä, mikä näkyy suoraan ikäihmisen kukkarossa.

Millaisia bisnesmahdollisuuksia hankintanne on tarjonnut yrityksille?

- Uudenlaisen hankinnan ansiosta palveluita voi tarjota huomattavasti monipuolisempi joukko. Mukaan pääsevät yritykset, jotka perinteisesti jäisivät julkisissa kilpailutuksissa ulkopuolelle, esimerkiksi pienen kokonsa vuoksi. Toisaalta se, että alusta saakka Kotitorin toimintamallin kehittämiseen otettiin mukaan yrityksiä, on mahdollistanut palveluinnovaatioiden syntymisen. Alussa emme todellakaan tienneet, että voimme toteuttaa ikäihmisten palvelut näin. Innovaatiot ovat syntyneet yhteistyössä ja niistä on tullut oikeaa liiketoimintaa.

Mistä olet löytänyt vinkkejä siihen, miten hankinta voitiin toteuttaa ihan uudella tavalla?

Lähdimme liikkeelle nollasta. Ensin rakensimme varsinaisen toimintamallin ja sitten muotoilimme tavan toteuttaa hankinta. Korvaamattomia kumppaneita ovat olleet yritykset, jotka lähtivät avoimesti mukaan innovoimaan tapoja tuottaa palveluita. Lisäksi teimme tiivistä yhteistyötä korkeakoulujen kanssa ja mukana on ollut kokeneista palveluntuottamisen ja julkisen hankinnan ammattilaisista koostunut advisory board. Yksin emme olisi pystyneet tähän!

Miten perinteisestä voitaisiin siirtyä uudenlaiseen hankintaan?

- Neuvottelumenettely on onnistumisemme salaisuus. Julkisessa hankinnassahan kilpailuttamisvaiheessa määritellään hankinnan rajat. Emme ikimaailmassa olisi osanneet toteuttaa hankintaa näin, ellemme olisi hyödyntäneet neuvottelumenettelyä. Kehitimme innovatiivisen toimintamallin yhdessä tuottajien kanssa keskustellen. Kaikki perustui luottamukselliseen suhteeseen. Toinen tärkeä juttu on se, että pitää uskaltaa ostaa lopputulosta: laatua, vaikuttavuutta eli meidän tapauksessamme hyvinvointia ja terveyttä. Pitää luottaa siihen, että palveluntuottajien intressissä on tuottaa palveluita, jotka johtavat haluttuun lopputulokseen.

Kari Hakarin johdolla Tampereen kaupungin innovatiivista hankintaa kehittämässä ja toteuttamassa ovat olleet kaupungin lisäksi palveluntuottajaksi valikoituneet Mawell Oy, Mawell Care Oy ja Nordic Health Care Oy sekä joukko muita palveluntarjoajia. Innovatiivista hankintaa rahoitettiin Tekesin toimesta.

Kari Hakari vaikuttaa Huippuostajat-ohjelman johtoryhmässä. Hän lähti mukaan johtoryhmätoimintaan, koska hän haluaa jakaa innovatiivisissa hankinnoissa kertynyttä osaamista myös muille ja oppia muiden tekemistä hankinnoista . Hakarin mukaan on äärimmäisen tärkeää, että innovatiivisten hankintojen tarjoamat mahdollisuudet ymmärretään sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Siinä Tekes voi auttaa.

Lisätietoja Kotitorista: www.tampereenkotitori.fi


Eero Lukin