Syyskuun Huippuostaja: Liikenneviraston Mauri Mäkiaho

Tampereen keskustan tuntumassa kulkee vilkasliikenteinen valtatie numero 12, joka on merkittävä läntistä ja itäistä Suomea yhdistävä väylä. Valtatien ympäristö voisi olla monipuolisemmin kaupunkilaisten käytössä, sillä nyt valtatie estää Tampereen keskustan kehittämisen. Lisäksi valtatieosuutta haluttiin parantaa myös liikenteellisesti. Liikennevirasto ja Tampereen kaupunki päättivät ratkaista ongelman Rantatunneli-hankkeella, jossa valtatielle rakennetaan 2,3 kilometrin mittainen tunneli. Syyskuun huippuostajaksi valittiin Rantatunneli-hankkeen parissa tiiviisti työskentelevä Liikenneviraston projektipäällikkö Mauri Mäkiaho. Hän avasi, mistä paljon yhteensovittamista sisältävässä kaupunkiympäristöön sijoittuvassa maantietunnelin hankinnassa on kyse.

Minkälaisen uudenlaisen hankinnan parissa teette töitä?

Haluamme varmistaa, että yksi Suomen olennaisimmista valtatieosuuksista on sujuva, jopa kaupunkielämää rikastuttava ja liikenneturvallinen. Hankimme siis Suomen pisimmän maantietunnelin. Syy, miksi lähdimme toteuttamaan hankintaa uudella tavalla on se, että emme ole tyytyväisiä siihen, millä tavalla yhteistyö yritysten kanssa on sujunut. Paljon potentiaalia jää käyttämättä, kun yritykset tarjoavat meille niitä ratkaisuja, mitä me tarjouspyynnöissä pyydämme. Kehitettävää on siis sekä tarjouspyynnöissä että tarjouksissa. Osapuolten entistä laadukkaammalla ja tiiviimmällä yhteistyöllä luodaan innovaatioita ja viedään koko alaa eteenpäin. Hyvä vaihtoehto toteuttaa hankinta sekä parantaa tilaajan ja toimittajan yhteistyötä on allianssimalli, jossa suunnittelijoiden ja rakentajien näkemykset saadaan mukaan oikeassa vaiheessa.

Miten loppukäyttäjä hyötyy tästä uudenlaisesta hankinnasta?

Kun tunneli rakennetaan maan sisään, sen yläpuolelta vapautuu myös uutta maata kaupunkilaisten käyttöön ja kaupungin keskusta-aluetta päästään kehittämään uudella tavalla. Kaupunkilaiset pääsevät myös aikaisempaa sujuvammin Näsijärven rannan puoleiseen osaan kaupunkia, kun kulkureittiä ei enää katkaise valtatie. Valtatieosuuden liikenneturvallisuus paranee merkittävästi, kun rakennettavan tunnelin myötä siitä poistuu esimerkiksi seitsemän valo-ohjattua liittymää. Lisäksi kevyt ja raskas liikenne kulkevat toisistaan erillään.

Millaisia bisnesmahdollisuuksia hankintanne tarjoaa yrityksille?

Näin mittavassa rakennusprojektissa urakoitsijat ja suunnittelijat haluavat olla mukana. Toimintamalli mahdollistaa sen, että yritysten ideat ja innovaatiot saadaan paremmin esille. Se puolestaan johtaa koko alan kehittymiseen, josta hyötyvät niin tilaajataho kuin suunnittelu- ja rakentamispalveluita tuottavat yrityksetkin. Lisäksi olemme rakentaneet koko palkkiomallin niin, että kaikki osapuolet saavat eniten, kun jokainen osa-alue onnistuu yhdessä. Paras palkkio tulee, kun koko projekti onnistuu. Hankinnassa tehtävästä pioneerityöstä voidaan ammentaa oppia myös muussa rakentamisessa: allianssimallia on hyödynnetty tai sitä hyödynnetään muun muassa rautatie-, sairaala-, asuinrakennus- ja voimalaitosrakentamisessa.

Mistä olet löytänyt vinkkejä siihen, miten toteuttaa hankinta ihan uudella tavalla?

Euroopan ensimmäiset allianssihankkeet ovat Suomessa. Ennen tätä hanketta hankintamalli pilotoitiin Lielahti–Kokemäki-ratahankkeessa, jonka tulokset ovat erinomaisia. Pilotin oppeja on hyödynnetty tässä hankkeessa. Lisäksi olemme perehtyneet esimerkkeihin Australiasta ja Uudesta-Seelannista. Toteutuksen kannalta olennaista on ollut myös se, että allianssiryhmän kaikki osapuolet ovat työskennelleet samassa tilassa. Siten osapuolten työ on hioutunut saumattomasti yhteen ja toimintamallit sekä ideat ovat rakentuneet sujuvasti.

Miten perinteisestä hankinnasta voitaisiin siirtyä uudenlaiseen hankintaan?

Kun tavoitteena on tehdä asioita paremmin ja tehokkaammin, on pakko toimia uudella tavalla. Olennaista on huomata se, että uudenlaisen hankinnan toteuttaminen vaatii aikaa. Ensinnäkin hyvän toteutuksen takana on huolellinen kehitystyö, jossa ei saa oikoa mutkia. Lisäksi monen osapuolen aikataulujen yhteensovittaminen vaatii sen, että avainhenkilöt raivaavat reilusti tilaa kalenteristaan. Sovituista palavereista ja työpajoista pidetään kiinni. Toinen olennainen huomio on se, että pitää tehdä sellainen hankesuunnitelma, joka on motivoiva jokaisen osapuolen näkökulmasta. Vain silloin ihan kaikki toimijat sitoutuvat siihen.

Liikenneviraston Mauri Mäkiaho työskentelee Tampereen Rantatunneli-hankkeessa, joka on siirtynyt tuloksellisesti hoidetun kehitysvaiheen jälkeen toteutusvaiheeseen. Allianssimallilla toteutettavassa hankkeessa voimansa yhdistävät Liikennevirasto, Tampereen kaupunki, Lemminkäinen Infra, A-Insinöörit Suunnittelu ja Insinööritoimisto Saanio & Riekkola.

Lisätietoja:

Mauri Mäkiaho, mauri.makiaho@liikennevirasto.fi, 0295343541

Liikenneviraston Ratatunneli-hankkeen sivusto
Arvoa rahalle raportti Rantatunnelin allianssiurakasta
Tekes on rahoittanut VTT:n Projektiallianssi väylähankkeiden toteutuksessa (PATINA) –tutkimushanketta, jossa tutkintaan infrahankkeiden allianssimallia ja sen moninaisia toimintataparatkaisuja.

Haastattelu: Ellun Kanat

Eero Lukin