Sote-uudistus ja uudet yhteistyön muodot keskusteluttivat palveluiden tilaajia ja tuottajia Oulussa

Tekesin Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa ja Huippuostajat –ohjelmat pitivät sote-palveluiden järjestämisen ajankohtaisista teemoista tilaisuuden Oulussa 30.9. Tämä oli osa ohjelmien yhdessä eri kaupungeissa toteuttamaa tilaisuuksien sarjaa.

Tekesin ohjelmat tarjoavat sekä yrityksille että julkisille hankintayksiköille tukea uusien ratkaisujen kehittämiseksi. Sote-ohjelman koordinaattori Kenneth Sandström painotti palveluiden asiakaslähtöisyyden ja vaikuttavuuden merkitystä ja kertoi ohjelman etsivän mm. näihin tavoitteisiin pyrkiviä yritysten, kuntien, sairaaloiden tai järjestöjen omia tai yhteisprojekteja.

Huippuostajat-ohjelman aktivaattori Mia Toivanen toi näkökulmia siihen miten julkisilla hankinnoilla voidaan tukea uusien ratkaisujen syntymistä ja vahvistaa sote-alan yritysten kilpailukykyä. Toivanen kannusti kuntia kontaktoimaan ohjelmaa hankintaideoita testatakseen,

Tilaisuuden key note –puhujaksi kutsuttu Oulun hyvinvointipalveluista vastaava apulaiskaupunginjohtaja Sinikka Salo ja Tekesin palvelujohtaja Pekka Kahri nostivat dialogipuheenvuorossaan esiin mm. asiakaslähtöisten hoitopolkujen uudenlaisen tilaaja- ja tuottaja –yhteistyön kehittämistarpeet. Sote-uudistuksen nähtiin tuovan uusia mahdollisuuksia asiakasnäkökulman ja valinnanvapauden sekä osallisuuden vahvistamiseksi. Salo totesikin että uudistuksessa on ”kysymys megaluokan asiasta”, joka tuo myös suuria mahdollisuuksia tuotannon ratkaisuihin.

Tilaajien ja tuottajien yhteistyön kehittämisestä kohti kumppanuutta jatkoi Oulun hyvinvointipalveluiden kehittämispäällikkö Sirkka-Liisa Olli. Hän kuvasi yhteistyötä vahvistavia kannusteita ja sopimuselementtejä konkreettisen esimerkin kautta, kuten esimerkiksi kokemuksia ikäihmisten toimintakyvyn säilymisen painutuksesta tyypillisen kokonaistaloudellisuuden lisäksi. Olli käsitteli myös palvelusetelien käyttöönoton ja tätä tukevan sähköisen järjestelmän tavoitteita.

Yrityspuheenvuorot haastoivat nykyisiä toimintamalleja esimerkein. NHG Consulting Oy:n toimitusjohtaja Vesa Komssi kertoi nyt jo muutaman vuoden toimineesta Tampereen Kotitori-mallista. Tämä vahvistaa pienten paikallisten yritysten mahdollisuuksia tulla hyväksytyksi palveluntuottajiksi samoin kun tilaajien ja tuottajien aitoa vuoropuhelua.

Otometri Oy:n toimitusjohtaja Manne Hannula asetti tavoitteita yhdessä tekemiselle ja toimintamalleille konkreettisia esimerkkejä laajemmin koko toimijakentälle. Hannula toivoi niin kunnilta, yrityksiltä kuin rahoittajilta ja oppilaitoksilta suunnan muutosta pitkistä suunnittelu- ja pilotointiprosesseista nopeaan toimintaan ja tuloksiin.

Päivän aineistot ovat ohjelman aineistosivulla.

Kiertueen seuraava tilaisuus pidetään Helsingissä tiistaina 25.11.

Teksti: Mia Toivanen

Eero Lukin