Sote-uudistuksen mahdollisuudet, palveluiden erilaiset järjestämistavat ja asiakaslähtöisyys nostivat keskustelua Helsingissä

Tekesin Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa ja Huippuostajat -ohjelmat pitivät 25.11. sote-alan tilaajia ja tuottajia koonneen tilaisuuden Helsingissä. Tarkoituksena oli kuulla tulevaisuuden haasteista ja erilaisista järjestämistavoista sekä käydä vuoropuhelua eri toimijoiden kanssa.

HUS:n toimitusjohtaja Aki Linden taustoitti sote-uudistuksen haasteita ja samalla korosti uusien toimintatapojen luovan mahdollisuuksia alan erikokoisille yrityksille. Porvoon sosiaali- ja terveysjohtaja Pia Nurme, Mediverkko Yhtymä Oy:n toimitusjohtaja Janne-Olli Järvenpää ja Welbookers Oy:n toimitusjohtaja Anssi Mikola kertoivat konkreettisten esimerkkien kautta julkisen ja yksityisen yhteistyöstä kaupunkien ostaessa isoja palvelukokonaisuuksia yrityksiltä. Avointa keskustelua ja luottamusta pidettiin onnistumisen ehtona.

Nurme kertoi Porvoossa toteutusta kokonaisvaltaisesta muutoksesta, jossa painotettiin potilasvirran ja kotihoidon asiakkaiden uudenlaistan kokonastilanteen haltuunottoa. Tämä on vaatinut perusteellisia toimintatapojen ja palveluketjujen muutoksia sekä henkilökunnan osaamistason ja vastuiden lisäämistä. Kaupunki on saavuttanut merkittäviä taloudellisia säästöjä samaan aikaan kun asiakastytyyväisyys ja esim. asiakkaiden turvallisuuden tunne on vahvistunut.

Järvenpään esittelemä Oma Lääkärisi Espoontori -malli on ensimmäinen asiakkaan valinnanvapauteen perustuva yksityinen osana Espoon kaupungin palveluverkkoa toimivat terveysasema pääkaupunkiseudulla. Sekä saatavuus, asiakastyytyväisyys että kustannustehokkuus ovat Espoon keskimääräisia tuloksia paremmat. Samantyppisiä säästöjä on saavutettu myös hammashuoltopalveluiden palvelusetelihankinnoilla. Tästä esimerkin tilaisuuteen toi Mikola, joka kertoi toimintamallin pyrkivän luomaan palveluinnovaatioita julkisen sektorin käyttöön.

Puhujat korostivat asiakaslähtöisyyttä ja tätä tukevia rakenteita menestyksen ehtona. Asiakaslähtöisyyden painotusta käsitteli myös diakoniajohtaja Jarmo Kökkö Diakonissalaitokselta. Hän painotti matalan kynnyksen avointa ja tehokasta toimintamallia kustannustehokkuuden ja vaikuttavuuden vahvistamiseksi. Asiakaslähtöisen palvelukokonaisuuden tulisi integroida kunnan, järjestöjen ja yritysten tarjoamat palvelun oikea-aikaisesti. Yksi käytännön esimerkki käsitteli erinomaisia tuloksia saavuttanutta vaikeimmassa asemassa oleville nuorille suunnattua Vamos-toimintamallia.

Päivän esitysaineistot löytyvät tapahtuman sivulta https://tapahtumat.tekes.fi/tapahtuma/sotejahuippuostajathelsinki.

Mia Toivanen

Eero Lukin