Palveluiden järjestämisen mallit ja uusien sote-alueiden järjestämisvastuut herättivät keskustelua Lappeenrannassa 6.5.

Tekesin Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa ja Huippuostajat –ohjelmien viiden kaupungin kiertue jatkui Lappeenrannassa 6.5. vilkkaan keskustelun merkeissä. Tilaisuuden tarkoituksena oli luoda kuvaa palvelutuotannon keskeisistä tulevaisuuden haasteista ja palvelutarpeista sekä keskustella uusista palveluiden järjestämisen tavoista.

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelman päällikkö Raimo Pakkanen avasi tilaisuuden kertomalla ohjelmasta ja sen asiakaslähtöisyyden sekä ennaltaehkäisevän toiminnan ja monipuolisten kumppanuuksien painopisteitä. Huippuostajat-ohjelman aktivaattori Mia Toivanen kertoi Tekesin mahdollisuudesta tukea palveluiden uudistamiseen tähtäävien hankintojen suunnittelua ja painotti hankintojen merkitystä yritysten innovaatioiden ja kilpailukyvyn kehittämisessä.

Tilaisuuden Key note -puhujiksi oli kutsuttu Eksoten terveys- ja vanhuspalveluiden johtaja Tuula Karhula ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin johtaja Risto Miettunen.

Karhula kertoi Eksoten kehittävän mm. maakunnallisen palveluverkon yhteyskeskusmallia mahdollisimman asiakaslähtöisen palvelun takaamiseksi. Eksote on ollut aktiivinen uusien toimintamallien käyttöönotossa ja yleisön kanssa käytiinkin vuoropuhelua pk-yritysten toimintaedellytyksiä vahvistavista malleista, kuten osallistavasta budjetoinnista ja palvelusetelin käytöstä.

Miettunen käsitteli puheenvuorossaan tulevan sote-alueen järjestämisvastuun, tuotannon ja rahoituksen vaihtoehtoja ja haasteita. Hän korosti rakenteellisen muutoksen tarvetta, koska erilaisten toimintaa tukevien työkalujen kuten ICT:n, hoitopolkujen ja integroidun mallin kautta voidaan saavuttaa vain noin 10 % säästöt. Myös Miettusen puheenvuoro nosti keskustelua mm. tilaajan tulevasta asemasta ja tilaajaosaamisen merkityksen kasvamisesta.

Vaihtoehtoisia toimintamalleja esittelivät Pyhtään sosiaali- ja terveysjohtaja Timo Hokkanen ja Caritas Yhteisön toimitusjohtaja Tuija Holttinen.

Pyhtää kilpailuttaa parhaillaan koko sote-palvelukokonaisuutta. Hokkanen kertoi kunnan halunneen välttää palveluntuottajien osaoptimointia. Vaikka monituottajamallia pidettiin kunnassa hyvänä, nähtiin tämän hallinnointikustannusten nousevan pienessä kunnassa kuitenkin melko korkeiksi.

Holttinen kertoi ensimmäisiä kokemuksia Kuopion Mäntykankaalla toteutettavasta hoiva- ja asumispalvelujen allianssimallista. Vuoden alusta käynnistynyt yhteistyömalli perustuu jatkuvaan vuorovaikutukseen, yhteiseen päätöksentekoon ja kannustavaan sopimukseen.

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa ja Huippuostajat -ohjelmien seuraava yhteinen tilaisuus pidetään kesän jälkeen Oulussa. Tilaisuuden päivämäärä täsmentyy myöhemmin.

Lappeenrannan seminaarin aineistot Huippuostajien sivuilla.

Teksti: Mia Toivanen