Neuvoja kestäviin hankintoihin

Motivan hankintapalvelu neuvoo ympäristönäkökohtien priorisoinnissa ja niiden huomioimisessa erilaisten tuotteiden ja palveluiden hankinnoissa. Motivanhankintapalvelu.fi -verkkosivusto toimii tietolähteenä niin julkisen sektorin hankkijoille, päättäjille kuin innovatiivisia ratkaisuja tarjoaville yrityksillekin.  Sivustolta löydät muun muassa tietopankin, jossa on kootusti ympäristötietoa eri tuotteiden ja palveluiden ympäristövaikutuksista ja siitä, miten näitä voi julkisissa hankinnoissa huomioida. Tietopankista löydät myös hyviä hankintaesimerkkejä.

Tutustu hankintapalveluun www.motivanhankintapalvelu.fi