Marraskuun huippuostaja: Vantaan kaupungin Marita Tamminen

Energiatehokkuuteen panostamalla kunnat ja kaupungit voivat tehdä merkittäviä säästöjä. Perinteisellä hankintamallilla se tarkoittaa alkuinvestointeja ja säästöt tehdään pitkän aikavälin käyttökustannuksissa. Vantaan kaupunki päätti 2010-luvun alussa parantaa useamman kiinteistönsä energiatehokkuutta. Vantaalla todettiin, että monen kiinteistön energiatehokkuutta tavoitteleva rakennushanke on valtava investointi. Siksipä marraskuun huippuostajaksi valittu Vantaan kaupungin energiatehokkuuasiantuntija Marita Tamminen lähti etsimään uudenlaista toimintamallia suuren julkisen rakennushankkeen rahoitukseen. Taustana hankinnalle oli työ- ja elinkeinoministeriön kanssa tehty energiatehokkuussopimus. ESCO-malli vaikutti toimivalta tällaisessa projektissa.

Minkälaisen uudenlaisen hankinnan parissa teette töitä?

Vantaan kaupunki paransi 14 omistamansa kiinteistön talotekniikkaa energiatehokkaammaksi. Käytimme ensi kertaa projektin hankinnassa ESCO-mallia (Energy Service Company). Tärkein tekijä tässä mallissa on se, että hankkijan ei tarvitse tehdä suuria investointeja, vaan  rakennushankkeet kustannetaan myöhemmin syntyvillä säästöillä. Rahoitusmalli toteutui eräänlaisena kolmikantana, jossa ovat mukana kaupunki, rahoittaja sekä urakoitsija. Urakoitsija kilpailutettiin neuvottelumenettelyllä ja valittu yhteistyökumppani sitoutui säästötakuuseen ja yhteisiin tavoitteisiin. Säästötakuu tarkoittaa, että tehdyistä kiinteistöparannuksista todella syntyy säästöä. Näitä seurataan valikoiduin mittarein kahdeksan vuoden sopimuskauden ajan, joka alkoi tänä vuonna.

Miten loppukäyttäjä hyötyy tästä uudenlaisesta hankinnasta?

Tämä tietää suoraa säästöä vantaalaisille, kun kaupunki säästää energiakustannuksissaan. Vuosittaisella tasolla sähköä säästyy noin 1300 megawattituntia ja lämpöä noin 3000 megawattituntia. Vettä kuluu tämän hankkeen myötä 2500 m3 vähemmän ja kasvihuonekaasutkin vähenevät 1,1 miljoonaa kiloa vuodessa. Nyt kun talotekniikkaa on parannettu neljässätoista kiinteistössä, syntyy säästöjä toivottavasti myös niiden peruskorjaustarpeen lykkääntyessä. Kaupungin kiinteistöjen laatu on parantunut eli kaupunkilaisilla on viihtyismpiä tiloja käytössään.

Millaisia bisnesmahdollisuuksia hankintanne tarjoaa yrityksille?

Paikallisella tasolla hankkeella oli positiivinen työllistävä vaikutus. Pääurakoitsijan kautta on ollut mahdollista työllistää pienempiä paikallisia urakoitsijoita, joiden kanssa kaupungin olisi ollut hankalampaa tehdä sopimuksia.

Lisäksi bisnesmahdollisuuksia voisi löytyä konsulttifirmoille. Konsultti voisi helpottaa pienempien kuntien mahdollisuuksia hyödyntää ESCO-mallia. Tämän tyyppiset hankinnat teettävät jonkin verran paperitöitä varsinkin alkuvaiheessa sekä kilpailutuksessa, eikä pienemmissä kunnissa ole resursseja tällaisen tekemiseen. Paperityöt on kuitenkin tehtävä. Mikäli projektinhallinnan ja käynnistämisen voisi ostaa palveluna, se voisi laskea kynnystä lähteä kokeilemaan tällaista hankintamallia. Konsultti voisi siis tehdä hankintatyön kuntien puolesta.

Miten perinteisestä voitaisiin siirtyä uudenlaiseen hankintaan?

Tilannehan on se, että kuntien varat ovat vähissä. Tällä ESCO-mallilla voisi parantaa ja edistää asioita ilman mittavia alkuinvestointeja. Me lähdimme kokeilemaan tällaista hankintaa jo ihan uteliaisuudenkin vuoksi, mutta ehdottomasti sen tarjoamien mahdollisuuksien ansiosta. Kokemuksemme on, että uudenlaisen hankintamenettelyn toteuttamisessa tärkeää on selkeä päämäärä ja tavoite. Tällaisessa hankinnassa pitää miettiä pitkän aikavälin säästöjä ja miten niitä mitataan. Meidän kokemuksemme ESCO-mallista tällaisessa energiatehokkuusprojektissa on hyvä. Tätä voisi kokeilla esimerkiksi katuvalaistuksen parantamiseen, kun siirrytään perinteisistä lampuista led-valoihin. Pilottihankkeet teettävät aina toki vähän ylimääräistä työtä, kun uutta asiaa kokeillaan. Suosittelen kokeilemaan ESCO-mallia.

Marita Tamminen toimii Vantaan kaupungin Tilakeskuksessa energiatehokkuusasiantuntijana. Kiinteistöjen energiatehokkuuteen tähtäävässä hankkeessa hän oli projektipäällikkö ja vastasi myös käytännön toteutuksesta Vantaan kaupungin osalta. Kilpailutuksen neuvottelumenettelyn aikana valmisteluun osallistui kolme yritystä, joista ESCO-kumppaniksi ja pääurakoitsijaksi valittiin Schneider Electric Finland Oy.

Lisätietoja:

Marita Tamminen, energiatehokkuusasiantuntija, Vantaan kaupunki, marita.tamminen@vantaa.fi, 0400 818209

Lisätietoa ESCO-mallin hyödyntämisestä hankinnoissa: Linkki: http://www.motiva.fi/esco-palvelu

Hankinnalla parannettiin mm. Tikkurilan lukion energiatehokkuutta

Haastattelu: Ellun Kanat

Eero Lukin