Maaliskuun Huippuostaja Marjukka Manninen: Yleinen tahtotila kunnassa kannusti hakemaan innovatiivista ratkaisumallia

Viime vuosikymmenen vaihteessa kasvava Haukiputaan kunta oli kahden seinän välissä: koulujen ja päiväkotien kunto oli ollut jo vuosikausia luvattoman heikko ja esimerkiksi päiväkotilapset oli hajautettu pienissä ryhmissä väistötiloihin ympäri kunnan. Varaa massiivisiin investointeihin ei ollut. Haukipudas lähti selvittämään silloisen kunnankamreerinsa Marjukka Mannisen sekä pienen ja sitkeän avainryhmän johdolla, miten uusien tilojen rakentaminen ja vanhojen tilojen kunnostaminen voitaisiin toteuttaa ilman massiivista velkataakkaa. Maaliskuun Huippuostajaksi valittu, nykyään Tyrnävän kunnanjohtajana toimiva, Manninen avasi sitä pioneerityötä, jota Haukiputaalla tehtiin, kun he rakensivat täysin uudenlaista hankintaansa. Näistä opeista on ammennettu moneen muuhunkin innovatiiviseen hankintaan.

Millaisen uudenlaisen hankinnan parissa teette töitä?

- Taloudellisesti tilanne Haukiputaalla oli kriittinen. Väestö kasvoi, mutta varaa investointeihin ei ollut. Koulut ja päiväkodit piti kuitenkin saada kuntoon, joten meidän oli keksittävä jotain. Valtavan selvitystyön tuloksena päädyimme tekemään uudenlaista hankintaa, jonka lopputuloksena hankimme koulu- ja päiväkotirakennukset elinkaalimallilla. Elinkaarimalli veti tosin pisimmän korren lopullisesti vasta hankintapäätöksen syntymisen myötä. Siihen saakka vertailimme elinkaarimallia perinteiseen rakentamiseen.  Kilpailullisen neuvottelumenettelyn avulla varmistimme, että toimintamalli ja lopputulos oli sopiva.

Miten loppukäyttäjä hyötyy tästä uudenlaisesta hankinnasta?

- Päiväkodeissa ja kouluissa työskentelevät lapset ja aikuiset pääsivät terveisiin, toimiviin ja turvallisiin tiloihin! Ja jokainen kuntalainen hyötyi, kun velkataakka ei kasvanut liiaksi. Näin jälkeenpäin huomasimme, että emme milloinkaan olleet nähneet niin tyytyväisiä ja uudistamiseen sitoutuneita työntekijöitä kuin ne opettajat ja päiväkodin henkilökunnan edustajat, jotka osallistuivat suunnitteluun ja vaatimusten määrittelyyn jo hankintaa suunniteltaessa. He olivat mukana myös tarjousten arvioinnissa. He pääsivät siis vaikuttamaan konkreettisesti siihen, millaisessa paikassa he tulisivat työskentelemään.

Millaisia bisnesmahdollisuuksia hankintanne tarjoaa yrityksille?

- Elinkaarimalli tarjosi toimittajayrityksille pitkän kumppanuuden kunnan kanssa. Uudenlainen hankinta mahdollisti sen, että toimittajayritykset saattoivat nostaa ratkaisuvaihtoehdoiksi sellaisia innovaatioita, joita emme olisi osanneet ilman tätä prosessia hankkia. Saimme neuvottelussa mukana olleilta toimittajayrityksiltä kovasti kiitosta siitä, että määrittelimme tarpeemme riittävän väljästi, jotta he saattoivat ratkaista tarpeemme kuten parhaaksi näkivät. Heidän esille nostamansa uudenlaiset ratkaisut ovat levinneet sittemmin laajemmallekin. Lisäksi uudenlainen hankinta toi kiitettävästi työtä myös paikallisille pk-yrityksille.

Mistä olet löytänyt vinkkejä siihen, miten toteuttaa hankinta ihan uudella tavalla?

- Haimme sinnikkäästi tietoa ja keskustelimme avoimesti sekä potentiaalisten toimittajayritysten että asiantuntijoiden kanssa. Varsinaista vertailupohjaa ei ollut, sillä siihen aikaan elinkaarimallin käytännön toteutuksia ei juurikaan ollut Suomessa. Piti vain yrittää ymmärtää ja hankkia ympärille ihmisiä, joilla on osaamista.  Esimerkiksi ilman projektin alkuvaiheessa rekrytoidun rakennuttajainsinööri Johanna Vakkurin panosta, olisimme olleet pulassa.

Miten perinteisestä voitaisiin siirtyä uudenlaiseen hankintaan?

- Tällaiset jutut vaativat aina riskinottokykyä. Pitää uskaltaa hypätä, vaikkei ihan tiedä, mihin päätyy. Fakta on se, että näin massiivisessa projektissa jotkut asiat toimivat ja toiset ei. Yllätyksiä tulee aina. Olennaista meillä oli se, että päätimme yhdessä tiiminä antaa mahdollisuuden jollekin ihan uudelle. Tämä yhteinen päätös auttoi meidän läpi vastoinkäymisten ja se myös kannusti meitä hakemaan innovatiivista ratkaisumallia.

Marjukka Mannisen johdolla toteutetun uudenlaisen hankinnan kumppaniksi valikoitui loppujen lopuksi NCC. Tällä hetkellä haukiputaalaiset lapset opiskelevat ja leikkivät terveissä ja turvallisissa tiloissa. Tätä uudenlaista hankintaa rahoitettiin Tekesin toimesta.

Marjukka Manninen vaikuttaa Huippuostajat-ohjelman johtoryhmässä. Hän on hyödyntänyt Haukiputaan oppeja sekä Oulussa strategisten hankintojen uudistajana että tämän vuoden alusta Tyrnävän kunnan kunnanjohtajana. Manninen osallistuu johtoryhmään, koska hän näkee sen mahdollisuutena kehittää kokonaista julkisen sektorin tarjoamaa markkinaa monipuolisella ja ammattimaisella porukalla. Ja tässä Tekes voi auttaa.