Lokakuun huipputoimittaja: Anvia Securi avaa ovet mobiilisti ja turvallisesti

Ikäihmisen kotona asumista tukevat lukuisat palvelut. Yksi asia saattaa kuitenkin jopa estää ikäihmisen ja palvelujen kohtaamisen tai ainakin viivästyttää sitä. Se on lukittu ovi. Perinteisesti kodinhoidolla on yksi fyysinen avain kunkin asiakkaan luo. Hoidon antaminen olisi kuitenkin paljon sujuvampaa, jos ikäihmisen oven saisi auki mobiilisti toimivalla palvelulla. Yksi tällaisen palvelun tarjoaja on Anvia Securi, joka tarjoaa mobiiliovenavauspalvelun esimerkiksi Oulun kaupungin ikäihmisille. Lokakuun huipputoimittajaksi valittu Jari Krögerin mukaan lähtökohtana on se, että tässä palvelukokonaisuudessa teknologia on vain työkalu.

Minkälaiseen innovatiiviseen hankintaan tarjoatte palvelua?

Olemme rakentaneet turvallisen, helpon ja sujuvakäyttöisen mobiilin ovenavauspalvelun, jonka asentaminen ei aiheuta lukitukseen tai oven rakenteeseen mitään muutoksia. Palvelun ytimessä oleva teknologia, ns. bluetooth-palikka asennetaan oven sisäpuolelle ja se hyödyntää olemassa olevaa lukitusta. Ovi aukeaa edelleen vanhalla avaimella, mutta sen lisäksi ovi aukeaa mobiiliapplikaation kautta toimivalla pin-koodilla, jonka voi antaa kaikille ikäihmistä hoitaville ihmisille.

Ovi ei ainoastaan aukea, vaan jokainen palvelun kautta tehtävä kulku kirjautuu lokiin, josta näkee, kuka seniorin luona on käynyt ja milloin. Sujuvoitamme siis esimerkiksi ikäihmisten kodinhoitoa tarjoavien hoitajien työtä, takaamme seniorille turvallisen ovenavauspalvelun ja mahdollistamme sen, että hänen läheisensä saavat tarvittaessa tietää, kuka ikääntyvän perheenjäsenen luona käy.

Mistä idea palveluun syntyi?

Yrityksellämme on pitkä historia lukkopuolella. Olemme huomanneet, että digitalisoituminen ei ole ainakaan vielä mullistanut kuluttajien käyttämiä lukitusmekanismeja. Löysimme yhteistyökumppaniksemme Mohinetin, jolla oli hallussaan toimiva, turvallinen ja käytettävä teknologia. Kun se yhdistettiin lukitus- ja palveluosaamiseemme, muotoilimme uudenlaisen palvelun, joka minimoi turvallisuusriskit ja vaatimukset lukituksen muutostöille.

Alun perin pääsimme testaamaan ratkaisuamme Oulun kaupungin pilotointihankkeeseen kilpailutuksen kautta. Pilotin myötä kaupunki oivalsi, millaisia säästöjä ja hyötyjä se voi saavuttaa käyttämällä tämänkaltaista palvelua: mobiiliovenavaus sujuvoittaa hoitajien työtä, työvuorosuunnittelua ja sijaiskäytäntöjä. Nyt olemme valikoituneet uuden tuotetestausta sisältäneen kilpailutuksen myötä Oulun kaupungin mobiiliovenavauspalvelujen toimittajaksi.

Onko ideallanne kasvupotentiaalia?

Mobiilisti toimivalla ovenavauspalvelulla on paljon kasvupotentiaalia sekä kuluttajapuolella että julkisella sektorilla. Meidän vahvuutemme on ehdottomasti turvallisuus: koska osaamisemme ydin on lukituspuolella, olemme osanneet rakentaa palvelustamme sellaisen, että avainturvallisuus säilyy. Olennaista tässä on se, että tarjoamamme teknologia ei vaadi muutoksia oveen tai lukitukseen. Kaikkea tekemistämme ohjaa aina se, että oven on suojattava ulkopuolista uhkaa vastaan ja oven sisäpuolelta pitää aina taata esteetön poistuminen.

Mitä teette sen eteen, että julkiset palvelut olisivat entistä parempia?

Teemme koko ajan avointa ja pitkäjänteistä yhteistyötä Oulun kaupungin kanssa. Kehitämme palveluamme entisestään ja haluamme omalta osaltamme edistää sitä, että ikäihmiset pystyvät asumaan kotonaan mahdollisimman kauan turvallisesti ja niin, että heidän tarvitsemansa apu on nopeasti saatavilla. Olipa avun tarjoaja kuka tahansa. Senioreiden hoidosta tulee myös entistä läpinäkyvämpää: kun jokaisesta kulusta jää leima palveluun, tiedämme tismalleen, kuka ikäihmisen luona on käynyt ja mihin aikaan. Palvelumme avulla julkinen sektori pystyy myös minimoimaan väärinkäytöksen riskit. Kulun voi esimerkiksi rajata niin, että yöpäivystystä tekevät toimijat pääsevät seniorin luo vain yöaikaan.

Kuukauden huipputoimittaja Jari Kröger toimii aluejohtajana Anvia Securin Pohjois-Suomen alueella. Anvia Securi valikoitui innovatiivisen hankinnan myötä toimittajayritykseksi, kun Oulun kaupunki etsi mobiilisti toimivaa ovenavauspalvelua. Lisää hankinnasta kertoo lokakuun huippuostajaksi valittu Oulun kaupungin strategisen hankintayksikön teknologia-asiantuntija Jaana Kokko.

Lisätietoja:

Jari Kröger, aluejohtaja, jari.kroger@securi.fi, 029 0013 801
Anvia Securi: https://www.anvia.fi/yrityksille/securi
Video mobiiliovenavauspalvelun toiminnasta: http://www.mohinet.fi/html/howitworks.php

Haastattelu: Ellun Kanat, kuvat: Anvia Securi

Eero Lukin