Kuopion kaupungin tietopyyntö: kotihoidon turvapalvelut

Kuopion kaupungin kotihoito kutsuu markkinatoimijoita kodin turvapalvelukokonaisuuden toteuttamista koskevaan vuoropuheluun. Tavoitteena on edistää avointa vuoropuhelua Kuopion kaupungin ja palveluntuottajien välillä. Vuoropuhelun avulla jalostetaan turvapalvelun hankinnan suunnittelua ja saadaan palvelujen saatavuutta sekä ominaisuuksia koskevaa tietoa niin, että tuleva hankinta voidaan toteuttaa mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti. Turvapalvelukokonaisuus on tarkoitus toteuttaa innovatiivisena julkisena hankintana mahdollisesti kevään 2015 aikana. Vuoropuhelua on tarkoitus käydä sekä kirjallisesti että kaupungin ja yrittäjän välisessä kahdenkeskisessä haastattelutilaisuudessa. Yrittäjille tarjotaan mahdollisuus myös ideaklinikkatyöskentelyyn.

Kyseessä on Tekesin INKA-ohjelman rahoittama hankintojen kehittämisen hanke.

Ilmoitus kokonaisuudessaan HILMAssa.

Eero Lukin