Kesäkuun huipputoimittaja: PiggyBaggy joukkoistaa julkiset tavarankuljetukset

PiggyBaggy-kyytipalvelu on uusi tapa hoitaa tavarankuljetukset aikaa, rahaa ja luontoa säästäen. Lähettäjä ilmoittaa palvelun verkkosivuilla toimituksensa ja sen määränpään. PiggyBaggy yhdistää lähettäjän ja toivotulla reitillä liikennöivän kuljettajan. Esimerkiksi kirjaston kirjat kulkevat vanhukselle kirjastosta niin pitsataksissa kuin pyörän selässä.

Harri PaloheimoPalvelun kehittänyt, kesäkuun huipputoimittajaksi valittu, Coreorient-yritys on pilotoinut tavaran joukkoistettua kyyditystä yhdessä Jyväskylän kirjaston kanssa. Parhaillaan Jyväskylä selvittää Turun ja Vantaan kanssa mahdollisuuksiaan käynnistää liikuntarajoitteisille suunnattu yhteinen palvelukokeilu. Coreorientin toimitusjohtaja Harri Paloheimo näkee, että palvelulla on isot kasvun mahdollisuudet.

Minkälaiseen uudenlaiseen hankintaan tarjoatte palvelua?

Tarjoamamme palvelu PiggyBaggy on tavaran joukkoistettu kimppakuljetus. Pilotti lähti liikkeelle, kun Jyväskylän kaupungin uutisoitiin lakkauttavan puolet kirjastoistaan. Oletimme tämän heikentävän kirjastopalveluiden tavoittavuutta Jyväskylässä. Otimme yhteyttä Jyväskylään ja kysyimme, olisivatko he halukkaita kokeilemaan PiggyBaggya kirjojen kotiinkuljetuksiin ja palautuksiin. Olimme onnekkaita – kirjastotoimen johtaja innostui. Toiset näkevät innovaatiot ja muutokset uhkana, toiset haistavat niissä tilaisuuden. Nyt löytyi uudelle avoin ihminen Jyväskylästä.

Kirjastolain mukaan kaikilla pitäisi olla mahdollisuus asioida kirjastossa. Jyväskylässä 100 000 kirjaston käyttäjästä 35 on liikuntarajoitteisia, jotka saavat kirjat kotiin kaupungin palveluna. Liikuntarajoitteisten kuljetukset ovat kuitenkin työläitä ja kalliita. Kokeilun aikana toimitimme liikuntarajoitteisille kirjat Jyväskylässä palvelumme vapaaehtoisten kautta. Kirjojen toimitus PiggyBaggyn kautta paransi arviomme mukaan kustannustehokkuutta 20-kertaisesti. Rahan ei tarvitsisi liikkua palvelun kautta ollenkaan, kun kansalaiset tekevät hyvän teon haluamalleen henkilölle tai perheelle. Tavarakimppakyydissä kuljettajana voivat toimia yksittäiset ihmiset tai muut tahot. Kuuden viikon pilotin aikana Jyväskylästä löytyi 140 kuljettajaa, joukossa yksityishenkilöitä ja esimerkiksi yksi pitseria.

Mistä idea palveluun syntyi?

Nykyinen logistiikkamalli alkaa yskiä tilanteessa, jossa öljyn hinta nousee ja ostovoima laskee. Lähdimme kehittämään tavaran kuljettamiseen ratkaisua, joka toimii olemassa olevalla infrastruktuurilla ja ketterästi internet-palveluna. Kasvukeskuksissa joukkoliikenne toimii mainiosti, mutta jos kaikki tavarat otettaisiin siihen liikenteeseen vielä mukaan, busseissa voisi olla ahdasta.

Vedin aiemmin Nokialla kestävän kehityksen tiimiä, jossa tutkittiin paikkatietojen hyödyntämistä mobiili-internetissä sekä palveluita, jotka eivät ole riippuvaisia talouskasvusta.  Tarkastelimme silloin myös Kreikka-skenaariota: jos talous ei kasva, ja öljyn hinta nousee, kimppakyytien suosio lisääntyy. Lähdimme kehittämään tätä ajatusta.

Tekes on rahoittanut palvelun kehittämistä.

Onko ideallanne kasvupotentiaalia?

Tällaiselle on kasvavaa käyttöä, kun Suomessa eläköityy väkeä. Teimme säästölaskelman Mikkelin kokoiselle kaupungille: pelkästään vanhusten ruokakuljetuksiin sovellettuna he säästäisivät PiggyBaggya käyttämällä toistakymmentä miljoonaa vuosikymmenen loppuun mennessä.

Ihmisten ajoista jopa viidennes on asioiden hoitamista. Palvelumme nostaa yksittäisten kuljetusten tehokkuutta 100 prosentilla. Jos menet jonnekin, otat jonkun toisen tavaran mukaan matkan varrella. Tästä on mahdollista päästä mittaviin kustannussäästöihin polttonesteiden osalta. Suomen suurin yksittäinen vaihtotaseen vajetta painava komponentti on öljy.

Mitä teette sen eteen, että julkiset palvelut olisivat entistä parempia?

Selvitämme ne kipupisteet kaupunkien toiminnassa, jotka liittyvät tavarankuljetukseen, jota voidaan joukkoistamalla parantaa. Lisäksi tarjoamme kaupungille mahdollisuuden miettiä palveluprosessia uudelleen ja tarjoamme lisätietoja uudelleensuunnittelua varten.

Tällä hetkellä pohdimme, miten PiggyBaggyä voitaisiin laajentaa kaupunkien muihin palveluihin.

Nykyjärjestelmä, jossa kaupunki on suhteellisen passiivinen palveluntuottaja ja asukkaat ovat passiivisia palvelun käyttäjiä, ei enää toimi. Tähtäämme siihen, että asukkaista tulisi aktiivisia toimijoita, kaupunki mahdollistaisi osallistumisen. Osallistaminen sitouttaa kaupunkilaisia, jotka ymmärtävät paremmin palvelun arvon, kun ovat sitä tekemässä. Kaupungin rooli on olla mahdollistaja. Me autamme kaupunkeja tässä prosessissa.

Kuukauden huippuostaja-sarjan lisäksi Huippuostajat-ohjelma haluaa nostaa esiin myös kiinnostavia innovaatioita joita voidaan hyödyntää julkisella sektorilla. Niitä esitellään jatkossa kuukauden huipputoimittaja -sarjassa.

Lisätietoja:

Coreorient Harri Paloheimo,  harri.paloheimo(at)coreorient.com, 050 4836388


http://www.coreorient.com  

http://piggybaggy.com/?lang=en

 Teksti: Ellun Kanat, kuvat Coreorient, kuvassa Harri Paloheimo

Eero Lukin