Kesäkuun huippuostaja: työ- ja elinkeinoministeriön Kirsti Vilén

Tulevaisuudessa julkisen sektorin rahat eivät lisäänny, vaan pikemminkin päinvastoin. Asiakkaat haluavat kuitenkin aina vain parempia palveluita. Juuri palvelujen tuottaminen on julkisen sektorin ydintehtävä. Kun resurssit eivät kasva samaa vauhtia odotusten ja tarpeiden kanssa, syntyy dilemma. Kesäkuun huippuostajaksi valittu työ- ja elinkeinoministeriön neuvotteleva virkamies Kirsti Vilén nostaa ratkaisuksi innovatiiviset julkiset hankinnat. Vilén työskentelee päivittäin niitä edistävän innovaatiopolitiikan kansallisten ja kansainvälisten tehtävien parissa.

Miksi julkinen sektori on olennainen suomalaisten yritysten innovaatioille?

Julkiset hankinnat ovat noin 15 prosenttia Suomen bruttokansantuotteesta ja  niihin käytetään vuosittain noin 22,5 miljardia euroa. Se on valtava summa rahaa, joka käytetään joka tapauksessa erilaisiin hankintoihin. Osa tästä summasta kannattaisi ehdottomasti käyttää suomalaisten yritysten innovaatioihin. Näin julkinen sektori voisi tuottaa laadukkaita palveluja tehokkaammin ja yritykset puolestaan pääsisivät kehittämään sellaisia uusia tuotteita ja palveluita, joille voi olla suurta kysyntää kotimarkkinoilla ja jopa kansainvälisesti.

Miten julkinen sektori voi edistää suomalaisten innovaatioiden syntyä?

Sen sijaan, että julkinen sektori tyytyy tukemaan ainoastaan innovaatioiden syntyä rahoittamalla yritysten tutkimus- ja kehitystyötä, kuten vaikkapa Tekes perinteisesti tekee, se voi laajentaa tapaansa auttaa yrityksiä. Julkinen sektori voi omalla toiminnallaan luoda yrityksille liiketoimintamahdollisuuksia ja olla jopa luomassa  uusia markkinoita yritysten innovaatioille. Hyviä esimerkkejä tästä löytyy Yhdysvalloista ja Iso-Britanniasta.

Miten innovatiivisiin julkisiin hankintoihin suhtaudutaan EU:ssa?

Ne ovat erittäin tärkeä väylä kannustaa yrityksiä tuottamaan innovaatioita. Niiden edistämiseksi on tehty lukuisia toimenpiteitä. Näistä viimeisimpänä EU:n uusi hankintadirektiivi, jonka kansallinen voimaansaattaminen on meneillään. Se sisältää uuden innovaatiokumppanuus –nimisen hankintamenettelyn. Se helpottaa uusien ratkaisujen hankintaa, sillä sen avulla uuden tuotteen tai palvelun kehittäjä pääsee valmistamaan tai tuottamaan oman innovaationsa ilman kilpailutusta. Aiemmin innovaation luomisen ja tuottamisen välillä oli kilpailutus. Lisäksi vuosiksi 2014-2015 Horisontti 2020 –ohjelmasta on varattu 140 miljoonaa euroa innovatiivisten hankintojen tukemiseen. Siitä myös suomalaisten toimijoiden kannattaa hakea osansa.

Mitä suomalaisen julkisen sektorin pitäisi tehdä, jotta se hyödyntäisi paremmin yritysten innovaatioita?

Julkisen sektorin kannattaa laajentaa tapaa, jolla se tarkastelee hankintojaan. Hankinnat ovat strategisia toimenpiteitä, jotka kannattaa suunnitella riittävän kunnianhimoisesti ja pitkällä aikavälillä. Esimerkiksi kuntien budjetista noin puolet menee julkisiin hankintoihin, joten kyseessä on merkittävä asia. Julkisissa hankinnoissa kannattaa siis katsoa muutakin kuin hintaa.  Ja ennen kaikkea aloittaa suunnittelu ajoissa ja avoimesti.  Yrityksillä on paljon osaamista, jota kannattaa hyödyntää hankinnan valmisteluvaiheessa. Esimerkiksi RAKLI:n hankintaklinikka on erinomainen malli tavasta valmistella hankintaa avoimesti eri toimijoiden kanssa. Olennaista on, että hankinnassa kannustetaan uusien ja vaihtoehtoisten ratkaisujen tarjoamiseen.

Miten saamme Suomesta maan, joka on edelläkävijä innovatiivisissa hankinnoissa?

Paljon on jo tehty, mutta potentiaalia on vielä valtavasti! Jos suomalaisten innovatiivisten hankintojen määrää halutaan nostaa, tarvitsemme parempaa hankintaosaamista ja meidän pitää aktiivisesti madaltaa kynnystä ottaa riskejä. Yksi keino tähän on Huippuostajat-ohjelma, joka paitsi  mahdollistaa osaamisen kartuttamisen myös jakaa julkisen sektorin kanssa sitä rahallista riskiä, joka innovatiivisiin hankintoihin liittyy. Ohjelman jälkeen meillä on esimerkiksi paljon hyviä esimerkkejä, miten innovatiivisia hankintoja voi toteuttaa.

Kirsti Vilén edistää omassa työssään sekä kansallista että kansainvälistä innovaatiopolitiikkaa. Lisäksi hän pyrkii kasvattamaan innovatiivisten hankintojen määrää vaikuttamalla Huippuostajat-ohjelman johtoryhmässä. Vilén lähti mukaan johtoryhmään, koska haluaa auttaa siinä, että ohjelmasta saadaan mahdollisimman paljon tehoja irti. Tekesillä on iso rooli innovatiivisten julkisten hankintojen määrän kasvattamisessa.

Lisätietoja:
Kirsti Vilén, neuvotteleva virkamies, kirsti.vilen(at)tem.fi, 02950 64008

Horisontti 2020 –ohjelman rahoitus

Uuden hankintadirektiivin innovaatiokumppanuus

Haastattelu: Ellun Kanat

Eero Lukin