Joulukuun huippuostaja: Rakennusalan uudistaja Firan Jussi Aho

Yhteiskuntamme ei tervehdy, ellei julkinen sektori halua uudistua. Julkisella sektorilla on olennainen rooli siksi, että se voi uudistaa markkinoita lisäämällä innovatiivisten hankintojen osuutta. Vanhalla tavalla kun ei enää kukaan pärjää, ei etenkään tulevaisuudessa. Onneksi muutos parempaan ja tehokkaampaan toimintaan on mahdollista. Marraskuun huippuostaja Firan toimitusjohtaja Jussi Aho näkee, että julkisella sektorilla on mitä olennaisin rooli rakennusalan uusiutumisessa. Onhan julkinen sektori yksi merkittävimmistä rakennusalan asiakkaista lähes seitsemän miljardin vuosittaisilla suorilla hankinnoillaan. Ja rakennusala myy sitä, mitä asiakas ostaa.

Miten julkinen sektori voi hankinnoillaan uudistaa rakennusalaa?

Kunpa tämä yhteiskunta tajuaisi, kuinka paljon se voisi omalla ostamisellaan muuttaa maailmaa ja markkinaa. Fiksu ostaminen on parasta elinkeinopolitiikkaa. Kun muutosta ostaa, sitä myös saa. Siksi julkinen sektori on avainroolissa kun puhutaan rakennusalan uudistumisesta. Kun julkinen sektori lähtee ostamaan esimerkiksi allianssiarakentamisen mallilla paremmin toimivia sairaaloita sen sijaan, että se ostaa edullisinta rakennustekniikkaa, sitä se myös saa. Rakennus ja sen toiminnot luovat pohjan myös toimintatapojen uudistamiselle ja parantamiselle.

Miten loppukäyttäjä hyötyy siitä, että julkinen sektori hankkii rakennuksia uudella tavalla?

Paremmin toimivasta sairaalasta kiittää sekä kunnan veroäyri että potilas.

Veroprosenttia ei tarvitse nostaa jatkuvasti, kun funktionaalisella rakennuksella ja sen myötä uudistuneella toiminnalla saavutetaan säästöjä. Rakennushankkeitakin kannattaisi lähestyä mahdollisuutena uudistaa toimintaa, eikä vain teknisenä suorituksena. Innovatiivisella rakentamisella voidaan vaikuttaa myönteisesti ihmisten arkeen esimerkiksi kotona, koulussa, töissä ja erilaisten palvelujen piirissä. Parhaassa tapauksessa saadaan aikaan parempi lopputulos jopa vähemmällä rahalla.

Millaisia bisnesmahdollisuuksia julkinen sektori voi tarjota yrityksille?

Rakentaminen on olennainen osa Suomen taloutta, sillä alalla liikkuu vuosittain lähes 30 miljardia euroa, mikä on noin 15 prosenttia bruttokansantuotteestamme. Isossa bisneksessä on vielä paljon kasvumahdollisuuksia, sillä maailmalla rakentaminen on kasvusuunnassa. Vuoteen 2020 mennessä alalla odotetaan noin 70 prosentin kasvua. Julkinen sektori voi omalla ostamisellaan vaikuttaa siihen, että rakennusalalle syntyy innovaatioita ja vienti maailmalle kasvaa.

Mistä löytyy vinkkejä siihen, miten julkinen sektori voi toteuttaa hankintoja uudella tavalla?

Avainasemassa ovat johtajuus ja halu muutokseen. Kannattaa uskoa parempaan huomiseen. Se on mahdollista, jos vain toimii eri tavalla kuin ennen. Sekä täällä Suomessa että ulkomailla on toteutettu hienoja innovatiivisia hankkeita. Esimerkkinä voi mainita Iso-Britannian, jossa on laitettu käyntiin vaikuttava rakennusalan uudistaminen. Myös allianssirakentamisen hankkeisiin kannattaa perehtyä huolella. Niiden toimivuudesta meillä alkaa olla jo loistavia esimerkkejä, kuten Järvenpään sosiaali- ja terveyskeskus ja Tampereen rantaväylä.  

Miten perinteisestä voitaisiin siirtyä uudenlaiseen hankintaan?

Muutoshalukkuuden lisäksi tarvitaan kärsivällisyyttä ja pitkäjänteisyyttä: hiihtämään oppii vain hiihtämällä eli hankintoja oppii tekemään uudella tavalla vain tekemällä niitä uudella tavalla. Lisäksi julkisen sektorin pitää jaksaa tehdä määrittelytyötä ja luoda uusia toimintamalleja. Määrittelytyö kun vain on pakollinen osa uusiutumista. Siihen saa apua asiantuntijoilta ja myös rahallista tukea on saatavilla. Määrittelytyötä ei kannata pelätä, vaan se kannattaa tehdä sisukkaasti ja pitää parempi lopputulos kirkkaana mielessä. Tärkeintähän on se, että yhteiskuntamme toimii paremmin? Ja muutoksen mahdollistajana julkisella sektorilla on olennainen rooli.

Jussi Aho työskentelee rakennusalaa aktiivisesti uudistavan Firan toimitusjohtajana. Lisäksi hän vaikuttaa Huippuostajat-ohjelman johtoryhmän puheenjohtajana. Hän lähti mukaan johtoryhmään, koska uskoo, että sen avulla pystytään parantamaan merkittävästi julkisen sektorin valmiuksia ostaa innovatiivisemmin ja kehittää sitä kautta maailmaa ja markkinaa. Esimerkiksi rakentamisen parantaminen on Suomelle miljardien kysymys.

Lisätietoja:
Jussi Aho, Fira Oy, toimitusjohtaja, 040 826 1146, jussi.aho@fira.fi

Haastattelu: Ellun Kanat

Eero Lukin