Ilmoittaudu mukaan Kestävä julkinen hankkija 2015 -kilpailuun

Motivan hankintapalvelu etsii jälleen vuoden parasta julkista hankkijaa tai hankintaorganisaatiota. Kilpailun tavoitteena on nostaa esiin edistyksellistä, kestävää hankintatoimintaa ja hyvin menestyneitä hankintaprojekteja. Kilpailuun voivat osallistua valtion, kunnan, kuntien liikelaitosten tai muun julkisen sektorin hankkijat ja hankintayksiöt.

Kilpailussa on tänä vuonna yksi yhdistetty sarja, jossa etsitään esimerkkejä kestävää kehitystä
edistävästä strategisesta hankintatoiminnasta tai yksittäisestä hankinnasta, joka on vaikuttanut myönteisesti kestävään tuote- tai palvelukehitykseen tai edistänyt kotimaisten cleantech-ratkaisujen käyttöönottoa ja markkinoillepääsyä.
Arvioinnissa painotetaan myös hankinnan vaikutusta alueen elinkeinoelämän kehittämiseen sekä kestävän kehityksen edistämistä kustannustehokkaalla tavalla.

Lisätietoa kilpailusta ja kriteereistä löydät täältä. >>

Entä mikä yritys on innovatiivisin ja vastuullisin toimittaja?

Kestävä kehitys vaatii toiminnan kehittämistä sekä julkisissa organisaatioissa että yrityksissä. Siksi Motiva palkitsee myös yrityksiä, jotka ovat ansiokkaasti ja innovatiivisesti vähentäneet tuotteiden tai palveluidensa ympäristövaikutuksia ja jotka toimivat sosiaalisesti vastuullisesti.

Palkinto voidaan myöntää yritykselle, joka tarjoaa tuotteita tai palveluitaan julkiselle sektorille.

Voittajan valinnassa kiinnitetään huomiota siihen, että yritys pyrkii minimoimaan toimintansa ympäristövaikutukset, huomioi julkisen sektorin ympäristövaatimukset, tarjoaa tietoa tuotteiden ja palveluidensa elinkaaren aikaisista ympäristövaikutuksista ja pystyy todentamaan saavuttamansa ympäristö- ja/tai sosiaaliset hyödyt.

Yritys ei voi asettaa itse itseään ehdolle. Julkiset hankkijat tekevät ehdotukset esimerkillistä ympäristötyötä tekevistä yrityksistä.

Lisätietoa ja tarkemmat kilpailukriteerit löydät täältä >>

Eero Lukin