Huhtikuun Huippuostaja: Järvenpään sosiaali- ja terveyskeskuksen tilaaja Jari Toivo

Toisinaan hankinnan valmistelu katkeaa valitukseen. Näin kävi kertaalleen Järvenpään sosiaali- ja terveyskeskuksen hankinnassa. Kaupunki ei lannistunut. Tuumaustauon jälkeen Järvenpäässä suunnitellaan nyt täyttä häkää entistä ehompaa sosiaali- ja terveyskeskusta, joka tuottaa terveyshyötyjä ja huomioi henkilöstön ja asiakkaiden näkemykset sekä tarpeet jo rakennuksen suunnitteluvaiheessa. Projektin yhtenä tavoitteena on kehittää julkisiin rakennushankintoihin uusi kansallisesti hyödynnettävä malli. Huhtikuun Huippuostajaksi valittu toimitusjohtaja Jari Toivo KOY Järvenpään terveystalosta avasi kaikkea sitä työtä, jota Järvenpäässä tehdään uudenlaisiin julkisiin rakennushankintoihin liittyen.

Millaisen uudenlaisen hankinnan parissa te teette töitä?

Suunnittelemme ja rakennamme yhteistoimintamallilla sosiaali- ja terveyskeskusta, joka kokoaa yhteen kaupungin tarjoamat näiden alojen palvelut. Tavoitteet eivät ole ainoastaan rakennus- ja kustannusteknisiä, vaan haluamme esimerkiksi tuottaa terveyshyötyjä. Perinteisellä hankintamallilla tällaisia tavoitteita ei saavuteta. Poikkeukselliseen suunnitteluprosessiin osallistuu suuri joukko ihmisiä eri taustoista. Rakennusammattilaisten lisäksi mukana ovat myös lääkärit ja sairaanhoitajat sekä asiakkaat. Työkaluna meillä on esimerkiksi 3D-ympäristö, jossa voimme havainnollistaa erilaisia ratkaisuja luonnollisessa koossa. Kun suuri tiimi työskentelee samassa tilassa, osapuolet oppivat puhumaan samaa kieltä ja tekemään yhdessä ratkaisuja. Vain siten ratkaisut ovat sekä rakennusteknisesti järkeviä että funktionaalisia rakennuksessa työskentelevien näkökulmasta.

Miten loppukäyttäjä hyötyy tästä uudenlaisesta hankinnasta?

Kaupungin asukkaat hyötyvät, kun he saavat sosiaali- ja terveyspalvelut saman katon alta. Paraneminen huomioidaan kokonaisvaltaisesti, sillä tiloissa ei vain hoideta, vaan autetaan asiakasta myös hallitsemaan omaa elämäänsä. Rakennuksessa työskentelevät puolestaan voittavat, kun huolellisen suunnitteluprosessin tuloksena syntyy muuntuvat tilat, jotka palvelevat tismalleen heidän työnsä vaihtelevia tarpeita. Se on mahdollista, kun hankimme laatua ja kustannustehokkuutta pitkällä aikavälillä, emme ainoastaan halvinta hintaa.

Millaisia bisnesmahdollisuuksia hankintanne tarjoaa yrityksille?

Bisnesmahdollisuuksia avautuu valtavasti eri vaiheissa. Jo pelkästään suunnitteluvaiheessa olemme hyödyntäneet monenlaisia innovaatioita ja toimimme kansainvälisestikin vakuuttavana referenssinä esimerkiksi 3D-mallinnosta tarjoavalle Capissolle ja toimintojen simulointia tekevälle Delfoille.

Mistä olet löytänyt vinkkejä siihen, miten toteuttaa hankinta ihan uudella tavalla?

Loistava perusohjeistus on Euroopan unionin teettämä 10 kohdan ohje siitä, miten älykäs ja huolellinen ostaja käyttäytyy. Tätä ohjetta soveltamalla olemme rakentaneet hyvän toimintamallin. Lisäksi minulla on Nokia-tausta eli olen tottunut vetämään massiivisia prosesseja. Tätä osaamista sovellan julkiselle sektorille. Kaikkea osaamista ei toki löydy omasta takaa. Erityiskiitoksen ansaitsevat hankkeen kehitysvaiheessa mukana olleet Fira Oy:n Jussi Aho ja Jukka Linna, Mestaritoimintojen Veikko Simunaniemi ja professori Erkki Vauramo. Korvaamattomia ovat kaikki mukana olevat huippuasiantuntijat, kuten Boost Brothersin Matti Sivunen, Delfoin Vesa Paju, Hannes Snellmannin Mika Pohjonen sekä professorit Juhani Kiiras ja Jarmo Laitinen.

Miten perinteisestä voitaisiin siirtyä uudenlaiseen hankintaan?

Kaiken a ja o on kunnianhimo. Tehkää asioita paremmin ja muistakaa esitellä ongelmat, älkää ratkaisko niitä itse. Annetaan markkinoiden tarjota ratkaisut. Peräänkuulutan sitä pistettä, jossa riskinottokyky kohtaa hankintalain. Se löytyy kyllä, jos vaan venyttää rajojaan. Lisäksi kannattaa etsiä huolella kumppanit, jotka jakavat saman tahtotilan. Ei ole helppo löytää sopivaa riskinottokykyä ja sähäkkyyttä. Mutta niitä tarvitaan, sillä uudenlainen hankintamalli, eli meidän tapauksessa yhteistoimintamalli, on kokonaisuus, joka muuttuu koko ajan.

Järvenpään sosiaali- ja terveyskeskuksen uudenlaista hankintaa vetää Jari Toivo yhdessä tiiminsä kanssa. Hankinnassa voimansa yhdistävät A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy, Uki Arkkitehdit Oy, Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy, Insinööritoimisto Erkki Leskinen Oy, Insinööritoimisto AX-LVI Oy ja A-Insinöörit Suunnittelu Oy. Lisäksi työkaluja suunnitteluun ja hankkeen toteuttamiseen tarjoavat Boost Brothers Oy, Capisso Oy, Delfoi Oy, Vison Oy ja Satavision Oy. Tekes on rahoittanut kehitysvaiheen hankintaa.

Lisätietoja:
http://www.jarvenpaa.fi/--Virma-hanke--/sivu.tmpl?sivu_id=6490

http://julkinen.fi/virma

 

Suunnittelua sujuvoittava työkalu on 3D-ympäristö, jossa kaikkien on mahdollista kokeille suunnitteilla olevia tiloja ja niiden käyttöä.Suunnittelutiimissä työskentelee paitsi rakennusalan myös hoitoalan ammattilaisia, ja tiimityö sujuu, kun suunnittelua tehdään samassa tilassa erilaisia työkaluja hyödyntäen.

Haastattelu: Ellun Kanat