Helmikuun Huippuostaja: Jyväskylän kaupungin Marjo Laine

Tulevaisuutta aktiivisesti rakentava kaupunki haluaa, että sen asukkaat viihtyvät. Kaikenikäisille kaupunkilaisille halutaan tarjota arkea sujuvoittavia palveluita sekä yksityisen että julkisen sektorin toimesta. Tätä haluaa myös Jyväskylän kaupungin hankintajohtaja Marjo Laine. Hän on mukana tiimissä, jonka johdolla Jyväskylän kaupunki rakentaa täysin uudenlaista asuinaluetta Kankaan alueelle, aivan keskustan tuntumaan. Senioreiden palveluasumisen toteuttaminen on yksi monesta täysin uudenlaisesta kaupunkiasumisen lähestymistavasta, jota tällä alueella hyödynnetään. Helmikuun Huippuostajaksi valittu Laine avasi sitä, minkälaisesta uudenlaisesta hankinnasta Kankaan alueen ikäihmisten palveluasumisessa on kyse.

Millaisen uudenlaisen hankinnan parissa te teette töitä?

- Kankaan alueen kaupunkiympäristön rakentaminen on valtava kokonaisuus, jonka yksi osa-alue on se, miten ikäihmiset alueella asuvat. Luomme sellaisen turvallisen ja viihtyisän senioreiden asumisen mallin, että he voivat asua mahdollisimman kauan omassa kodissaan, eikä heitä siirrellä palvelutalosta toiseen. Palveluasunnot rakennetaan sellaisiksi, että erilaisia apuvälineitä ja tukipalveluita hyödyntämällä niitä voidaan muokata ikäihmisten kunnon mukaan. Lisäämällä vaikkapa kodinhoitajan käyntejä, seniori saa tarvitsemaansa apua omassa kodissaan. Näitä asioita ratkaisemme uudenlaisessa hankinnassamme yhdessä yksityisen sektorin sekä tutkimuslaitosten kanssa. 

Miten loppukäyttäjä hyötyy tästä uudenlaisesta hankinnasta?

- Ikäihmiset saavat asua omassa kodissaan tutulla alueella mahdollisimman kauan. Toisaalta palveluasumisen keskittyminen tietylle alueelle mahdollistaa sen, että alueelle kehittyy myös arkea sujuvoittavia ja aktivoivia palveluja. Niiden käyttäminen on mahdollista, kun ne sijaitsevat lähellä. Jokainen ikäihminen ansaitsee mukavan, toimivan ja reippaan arjen. Siihen me tässä pyrimme. Lisäksi seniorit pääsevät asumaan osana elinvoimaista yhteisöä, eivätkä suinkaan eristettynä omissa palveluyksiköissään.

Millaisia bisnesmahdollisuuksia hankintanne tarjoaa yrityksille?

- Monenlaisia! Palveluasuntojen rakentamisessa hyödynnetään monenlaisia uudenlaisia palveluita, tuotteita ja materiaaleja. Tässä tarvitsemme erilaisia tuottajia. Hyödynnämme uusinta teknologiaa, sillä esimerkiksi palveluasuntoihin asennetaan sensorit, jotka tarkkailevat vanhusten arkea, varmistavat asumisen turvallisuuden ja keräävät tietoa tutkimusta varten. Lisäksi uusi kaupunkiympäristö tarjoaa bisnesmahdollisuuksia yksityisille palveluntuottajille. Siellä missä on ihmisiä, siellä on myös yrityksiä, palveluita ja työpaikkoja.

Mistä olet löytänyt vinkkejä siihen, miten toteuttaa hankinta ihan uudella tavalla?

- Olemme tehneet valtavasti selvitystyötä ja tutustuneet erilaisiin tapoihin rakentaa kaupunkiympäristöä sekä toteuttaa palveluasumista meillä ja maailmalla. Rakentamisen ja kaupunkisuunnittelun asiantuntijoilla on iso rooli. Kuten myös ikäihmisiä tutkivilla tutkimuslaitoksilla, jotka pystyvät tarjoamaan hyödyllistä tietoa, kun luomme uudenlaista tapaa toteuttaa palveluasumista. Isossa roolissa ovat tietysti seniorit itse. Onneksi meillä on aktiivinen vanhusneuvosto, joka haluaa osallistua.

Miten perinteisestä voitaisiin siirtyä uudenlaiseen hankintaan?

- Kukaan ei pärjää yksin. Yhteistyöllä tehdään onnistuneet innovatiiviset hankinnat. Varmista, että tiimissäsi on paras mahdollinen osaaminen. Uudenlainen hankinta vaatii resursseja ja ennen kaikkea uudenlaista osaamista. Huolehdi, että hankintayksikössä työskentelevillä ihmisillä on sitä riittävästi. Siinä on meidän toimintamme salaisuus. Yhdessä on myös helpompi venyttää ajattelua. Siten syntyy uutta.

Marjo Laine on mukana Jyväskylän kaupungin hankintayksikön tiimissä, joka rakentaa yhteistyökumppaneineen uudenlaista kaupunkiympäristöä ja palveluasumista Kankaan alueelle. Lisäksi Laine joukkoineen uudistaa kokonaisvaltaisesti tapaa, jolla kaupunki ylipäätään tekee hankintoja. Kankaan alueen kehittäminen on mukana Tekesin INKA-ohjelmassa. Kankaan alueen yhteisten tukitoimintojen kehittämistä on rahoitettu myös Tekesin Kestävä yhdyskunta -ohjelmassa.

Lisätietoja Kankaan alueen rakentamisesta: http://www3.jkl.fi/blogit/kangasjyvaskyla

Haastattelu: Ellun Kanat, kuvat: Jyväskylän kaupunki