Heinäkuun huipputoimittaja: Dimenteq selkeyttää ja paikantaa tiedon

Dimenteq kehittää tietojärjestelmiä ja palveluita, joissa hyödynnetään paikkatietoja. Viimeisimpänä yritys on kehittänyt yhdessä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kanssa tulvavaroitusjärjestelmää, joka kertoo vaikkapa kesälomailijalle kansantajuisesti, jos tulva uhkaa omaa rantamökkiä. Uusimman kehitystyön tuloksen ansiosta Dimenteq valittiin heinäkuun huipputoimittajaksi. Dimenteq toimitusjohtaja Teemu Virtanen uskoo, että paikkatietojen hyödyntäminen lisääntyy entisestään tulevaisuudessa.

Minkälaiseen uudenlaiseen hankintaan tarjoatte palvelua?

Olemme kehittäneet yhdessä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kanssa kansalaisille suunnattua tulvavaroitusjärjestelmää, joka analysoi tulvariskiä tietyillä alueilla. Kansalainen voi ottaa palvelun käyttöön niin, että laittaa palveluun oman mökkinsä sijainnin ja saa varoituksia, jos alueelle on tulossa tulvia. Järjestelmällä on suorat yhteydet Suomen ympäristökeskuksen tulvariskiennusteen ja -havaintojen reaaliaikaiseen tietoon, jota se sitten luokittelee palvelun käyttöön. Palvelu kansantajuistaa viranomaistietoa ja havainnollistaa ne karttaan ennusteina.

Järjestelmä kehitettiin tiiviissä yhteistyössä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kanssa Kokemäenjoen alueella, jolta on olemassa paljon historiallista ja ajantasaista aineistoa tulviin liittyen. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen tavoitteena on kuitenkin laajentaa järjestelmä kattamaan koko Suomi. Mukana järjestelmän kehittämisessä on ollut myös Suomen ympäristökeskus ja maa- ja metsätalousministeriö.

Mistä idea palveluun syntyi?

Järjestelmän kehittäminen oli Varsinais-Suomen ELY-keskuksen idea ja kumppania kehittämistyöhön haettiin julkisesti Hilmassa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että järjestelmää on kehitetty ketterästi tiiviissä yhteistyössä. Se on onnistunut erittäin hyvin: henkilöiden välinen kemia toimii ja tapa kehittää palvelua lyhyissä sprinteissä on tehokas. Näin varmistimme, ettei järjestelmää kehitetä montaa viikkoa väärään suuntaan. Tämä on erityisen olennaista, kun uusi kehitettävä tietojärjestelmä on riippuvainen muista tietojärjestelmistä.

Yleisemmin yrityksemme tarjoaa asiakkaille paikkatietopalveluita. Käytännössä kehitämme asiakkaan kanssa yhteistyössä jonkin ainutlaatuisen jutun esimerkiksi viranomaisten hyödynnettäväksi. Olemme kehittäneet muun muassa Harava-nimisen karttapohjaisen kyselypalvelun, jota käytetään kuntalaisten osallistamiseksi oman elinympäristön suunnittelussa. Yli 60 kuntaa käyttää jo Haravaa apuna kaavoituksessa ja maankäytön suunnittelussa. Erityisen hyväksi se on koettu strategisessa suunnittelussa: jos esimerkiksi ennen kaavoitusta halutaan kerätään asukkailta mielikuvia siitä, missä on turvallista liikkua tai muita mielipiteitä – kaikkea, mikä auttaa kunnan kaavoittajaa tekemään parempia suunnitelmia. Myös Harava-palvelu syntyi innovatiivisessa kehityshankkeessa julkishallinnon kanssa. Se on alun perin ympäristöministeriön tilaama palvelu.

Onko ideallanne kasvupotentiaalia?

Meillä on jo muutama ulkolainen asiakas. Tulvariskipalvelussa kansainvälinen näkökulma on ehdottomasti mukana. Näemme palvelulle kasvavan tarpeen – ovathan tulvat monessa maassa isompi riski kuin Suomessa. Emme pysty viemään palveluamme maailmalle yksin, vaan tarvitsemme yhteistyökumppaneita.

Ilmastonmuutos aiheuttaa jatkossa Suomessakin enenevässä määrin tulvariskiä ainakin tietyissä vesistöissä ja se tekee palvelustamme kiinnostavan. Esimerkiksi vakuutusyhtiöiden intresseissä on tiedottaa asiakkaita, jotka omistavat jotakin tulvariskialueella ja kehottaa heitä tekemään suojaavia toimenpiteitä.

Mitä teette sen eteen, että julkiset palvelut olisivat entistä parempia?

Kun tiedon määrä kasvaa, on karttapohjainen tiedon esittäminen hyvä tapa sen rytmittää se. Kartta on toimiva käyttöliittymäpohja, sen päällä voidaan esittää muutakin tietoa: esimerkiksi graafeja, valokuvia, videoita. Kartalla hahmottaa asioiden sijainnit sekä niiden riippuvuudet.

Tulvavaroitusjärjestelmä on hyvä esimerkki siitä, miten viranomaisdataa on saatettu helposti omaksuttavaan muotoon. Yleiset tulvaennusteet tv:ssä eivät kerro yksittäiselle mökinomistajalle sitä, onko juuri hänen mökkinä vaarassa vai ei. Järjestelmä kohdentaa tietoa ja personoi sen yksittäisen kansalaisen tarpeeseen.

Kuukauden huippuostajan lisäksi Huippuostajat-ohjelma haluaa nostaa esiin myös yritysten kiinnostavia innovaatioita, joita voidaan hyödyntää julkisella sektorilla. Niitä esitellään kuukauden huipputoimittaja-sarjassa.

Lisätietoja:

Dimenteq, Teemu Virtanen, p. 050 404 6622, teemu.virtanen@dimenteq.fi 

www.dimenteq.fi

www.tulvavaroitus.fi

www.eharava.fi

www.pihatie.fi

Teksti: Ellun Kanat

Eero Lukin