Heinäkuun huippuostaja: Innokampus-hankkeen Tero Reunanen

Jatkuvan kehityksen ansiosta tämän päivän uusin tekniikka voi olla huomenna jo vanhentunut ja tehoton. Jos julkiset rakennukset kuin asunnotkin rakennettaisiin muuntojoustaviksi, niissä voitaisiin ottaa nopeasti käyttöön uusimmat innovaatiot ilman kalliita muutos- tai purkutöitä. Turun ammattikorkeakoulun Innokampus-hankkeen tavoitteena on mahdollistaa innovatiivisten ratkaisujen hyödyntäminen uudessa Kupittaan kampus-rakennuksessa. Joustavaan tilasuunnitteluun perustuvan hankkeen asiantuntija Tero Reunanen on yhdessä kollegoidensa ja oppilaidensa kanssa kehittänyt uudisrakentamisen perusperiaatteita, jossa tavoitellaan innovatiivisia ratkaisuja toimitilojen teknisissä toteutuksissa, pedagogisissa ratkaisuissa sekä energian kulutuksen monitoroinnissa ja ratkaisuissa. Näitä tavoitteita ei saavuteta perinteisellä hankinnalla, vaan asiat on mietittävä ihan uudesta näkökulmasta. Heinäkuun huippuostajaksi valittu Reunanen avasi, mistä kunnianhimoisessa Innokampus-hankkeessa on oikein kyse.

Minkälaisen uudenlaisen hankinnan parissa teette töitä?

Rakentamisen joustamattomien ja kalliiden ratkaisujen sijaan tulisi uusia tiloja suunniteltaessa löytää tapoja tehdä tiloista mahdollisimman muunneltavia ja tekniikasta helposti vaihdettavaa. Innokampuksen yhtenä tarkoituksena on tarjota yrityksille mahdollisuus testata ja kehittää uusia innovatiivisia ratkaisujaan yhdessä ammattikorkeakoulun henkilöstön ja opiskelijoiden kanssa. Kampus toimii oppimislaboratoriona, jossa voidaan testata uusia ratkaisuja esimerkiksi työn tekemisen, oppimisen, työhyvinvoinnin, sisäilman, metelin kuin esteettömyyden kannalta. Kaikki talotekniset- ja oppimisratkaisut on vaihdettavissa uuteen, joten koululaitoksen parasta ennen -päivä ei tule vastaan yhtä nopeasti kuin perinteisin menetelmin rakennetuilla laitoksilla. Rakenteiden muutosvalmius tukee myös kehittämämme innovaatiopedagogiikan mukaisen ajattelun omaksumista oppilaissa: jatkuvaan oppimiseen oppimista ja uteliaisuutta uuden kehittämiseksi.     

Millaisia bisnesmahdollisuuksia hankintanne tarjoaa yrityksille?

Lukuisat yritykset voivat tulevaisuudessa hyödyntää Innokampusta uusien tuotteidensa ja palvelujensa testaamiseen ja jatkokehitykseen. Esimerkiksi kun ilmanvaihtokoneen valmistajalta on tulossa uusi tuote, hän voi testata tuotteen energiankulutusta ja tehokkuutta tiloissamme saaden mittaustuloksia prototyyppinsä toimivuudesta. Yrityksillä on mahdollisuus saada faktatietoa jo tuote- tai palvelukehityksensä alkuvaiheessa sekä esitellä tuotteitaan tiloissamme. Oppilaille tuotteet ja palvelut tulevat tutuiksi jo opiskeluvaiheessa, jolloin potentiaali niiden valitsemiseksi jatkossa kasvaa.

Mistä olet löytänyt vinkkejä siihen, miten toteuttaa hankinta ihan uudella tavalla?
Olemme tutustuneet eri alojen uusiin näkökulmiin ja yhdistäneet osaajajoukkomme pitkää kokemusta eri alojen yrityksistä ja tutkimuksista. Työryhmällämme on ollut mahdollisuus saada mm. rakennustekniikan, talotekniikan, prosessitekniikan, työhyvinvoinnin, kestävän kehityksen, koneautomaation, logistiikan ja muotoilun alojen kokemuksia ja näkemyksiä, joita nyt yhdistämme Innokampuksessa. Toisin sanoen olemme koittaneet löytää mahdollisimman paljon erilaisia näkemyksiä ja tapoja hankkia. Perusajatus on ollut tarkastella asiaa koko systeemin osalta siten, että se olisi toteutettavissa järkevin liiketoiminnallisin perustein ja kaikki intressiryhmät hyötyisivät pitkällä aikavälillä.

Miten perinteisestä voitaisiin siirtyä uudenlaiseen hankintaan?
Sanomme usein olevamme cleantechin edelläkävijämaa, vaikka Suomessa ei tällä hetkellä ole kovin monia paikkoja, joissa voisi testata ja esitellä uusia innovaatioita oikeassa käyttöympäristössä. Innokampuksen myötä Suomeen saadaan jättikokoinen laboratorio, jossa mm. energiankäytön optimaalisia yhdistelmiä voidaan tehokkaasti testata. Hankkeesta hyötyvät yhtä lailla kaikki: oppilaat, yritykset ja Suomen talous. Uudenlaisissa hankinnoissa tulisikin huomioida vahvemmin kaikki edunsaajat. Kiristyneessä taloudellisessa tilanteessa meillä ei myöskään ole varaa tehdä vain tämän hetken -ratkaisuja, joilla ratkaistaan käsillä oleva akuutti ongelma. Sen sijaan meidän tulisi tehdä ratkaisuja, jotka luovat uutta vaikuttavuutta ja tehokkuutta julkiselle sektorille, lisää liiketoimintaa ja uutta potentiaalia yrityksille. Jos emme omaa rohkeaa riskinottoa julkisissa hankevalinnoissa, kuinka voimme odottaa edelläkävijän mainetta hankkeissamme?   

Tekesin Fiksu kaupunki –ohjelma rahoittaa Innokampus-hanketta, joka palvelee siis suomalaisia innovaatioita paitsi käyttämällä niitä ja myös rakentamalla koelaboratorion, jossa yritykset pääsevät testaamaan ja arvioimaan innovaatioitaan käytännössä.

Lisätietoja:

Turun ammattikorkeakoulu Tero Reunanen, tero.reunanen@turkuamk.fi, 044 907 4592

Esitys Innokampus-hankkeesta

Haastattelu: Ellun Kanat

 

Eero Lukin