Haastatteluraportti innovatiivisten julkisten hankintojen haasteista ja kehitysehdotuksista julkaistu

Tekesin Huippuostajat-ohjelman toimenpiteiden suunnittelun tueksi on haastateltu ohjelman kannalta keskeisiä toimialajärjestöjä, muutamia pääomasijoittajia ja yrityksiä. Haastatteluissa kysyttiin näkemyksiä julkisten hankintojen innovatiivisuuden haasteiksi nousevista tekijöistä ja ideoita hankintojen vaikuttavuuden lisäämiseen. 

Tarkoituksena ei ollut käsitellä hankintoja toimialoittain tai yritystyypeittäin kattavasti, vaan löytää yrityksiä, joilla on kehitysesitysten lisäksi kokemusta esimerkeiksi sopivista julkisista hankinnoista.

Raportista nousseet kehitysteemat on koottu yhteenvedoksi neljän otsikon alle: 

  • Hankinnan teknisestä toteutuksesta asenteiden muutokseen: Hankintayksiköiden osaamisen vahvistaminen ja hankintojen koko asenneympäristön uudistaminen mahdollistaisi yritysten kilpailukyvyn lisäämistä ja elinkeinopoliittisilta vaikutuksiltaan vahvojen hankintojen toteuttamista.
  • Tilaajan tarpeista asiakaslähtöisyyteen: Kustannustehokas ja laadukas hankinta vaatii aitoa asiakastarpeen tuntemusta. 
  • Yksittäisten suoritteiden hankinnasta tulosten hankintaan ja laaja-alaiseen vaikuttavuuteen: Hankkimalla tuloksia tilaaja määrittelee vain tarpeen sekä välttämättömät reunaehdot esimerkiksi laadun varmistamiseksi ja näin kannustaa tuottajaa innovaatioihin.
  • Tilaaja-tuottaja vastakkainasettelusta kehittämiskumppanuuteen: Systemaattinen vuorovaikutus hankintaa suunniteltaessa sekä sopimuskauden aikana tukee uusien ratkaisujen syntymistä ja kustannustehokasta ja laadukasta tuotantoa.

Lue raportti (pdf)

Eero Lukin