EU-rahoitusta innovatiivisiin hankintoihin – 130 miljoonan euron haku auki

Euroopan unioni rahoittaa innovatiivisten julkisten hankintojen kehityshankkeita Horisontti 2020 -ohjelmasta. Lähiaikoina avautuviin hakuihin sisältyy terveydenhuoltoon, oppimiseen, liikenteeseen, energiaan, tieto- ja viestintäteknologiaan, turvallisuuteen ja tutkimusinfrastruktuuriin liittyviä rahoitusmahdollisuuksia.

Hankkeissa tulee olla vähintään kolme julkista hankintaorganisaatiota edustaen eri jäsenmaita. Tavoitteena on, että osallistujat muodostavat eurooppalaisen ostajaryhmittymän, jotka toteuttavat uuden tuotteen tai palvelun hankintaan tähtäävän yhteisen valmisteluprosessin, toteuttavat innovatiivisen ratkaisun yhteishankinnan tai muodostavat eurooppalaisen hankintaverkoston.

Rahoitusta myönnetään kolmen tyyppisiin hankkeisiin: esikaupallisiin hankintoihin (PCP), innovatiivisten ratkaisujen hankintaan (PPI) sekä koordinaatio- ja tukitoimenpiteisiin (CSA).

Huippuostajat-ohjelma tulee järjestämään kansallisia teemoittaisia verkostoitumistilasuuksia tarpeen mukaan. Olethan yhteydessä ohjelmaan, jos tarvitset tukea verkostoitumiseen.

Sampsa Nissinen, ohjelmapäällikkö, Tekes, sampsa.nissinen@tekes.fi, 029 5055687
Mia Toivanen, Huippuostajat-ohjelman aktivaattori, Owal Group Oy, mia@owalgroup.com, 040 5667536

Esikaupalliset hankinnat (PCP)

Boosting public service productivity and innovation through cloud computing services, ICT-08-2015, haku avataan 15.10.2014, deadline 14.4.2015, http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/9081-ict-08-2015.html

Pre-commercial procurement open to all areas of public interest requiring new ICT solutions, ICT-36-2015, haku avataan 15.10.2014, deadline 14.4.2015, http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/9092-ict-36-2015.html

Robotics for healthcare sector – d) Pre-commercial procurement in robotics, ICT-24-2015, haku avataan 15.10.2014, deadline 14.4.2015 http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/9087-ict-24-2015.html

Self-management of health and disease and patient empowerment supported by ICT, PHC-27-2015, haun oli määrä avautua 30.7.2014, deadline 21.4.2015 http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2270-phc-27-2015.html

Innovatiivisten ratkaisujen hankinta (PPI)

Technologies for better human learning and teaching, ICT-20-2015, haku avataan 15.10.2014, deadline 14.4.2015 http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/9086-ict-20-2015.html

Photonics Key Enabling Technologies - b) Innovation support through public procurement actions, ICT-27-2015, haku avataan 15.10.2014, deadline 14.4.2015 http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/9089-ict-27-2015.html

Public procurement of innovative eHealth services, PHC-29-2015, haun oli määrä avautua 30.7.2014, deadline 21.4.2015 http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2272-phc-29-2015.html

Innovative procurement pilot action in the field of scientific instrumentation, INFRASUPP-2-2015, haku avataan 10.12.2014, haun deadline 21.4.2015, http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/9075-infrasupp-2-2015.html

Facilitating market take up of innovative transport infrastructure solutions, MG-8.3-2015, haku avataan 24.6.2015, deadline 15.10.2015 http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2647-mg-8.3-2015.html

Koordinaatio- ja tukitoimenpiteet (CSA)

Driving energy innovation through large buyer groups, EE-17-2015, haku avataan 10.12.2014, dealine 4.6.2015 http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2378-ee-17-2015.html

Interoperable next generation of broadband radio communication system for public safety and security, DRS-18-2015, haku avataan 25.3.2015, deadline 27.8.2015, http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/9067-drs-18-2015.html

Information management, systems and infrastructure for civilian EU External Actions, BES-11-2015, haku avautuu 25.3.2015, deadline 27.8.2015 http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/9070-bes-11-2015.html#tab2

Eero Lukin