Elokuun huippuostaja: Kuopion kaupungin Pekka Savolainen

Kaupunki jos toinenkin pohtii jatkuvasti keinoja ikäihmisten tarvitsemien palvelujen järjestämiseksi. Kuopiossa ikäihmisille halutaan tarjota palvelut lähietäisyydellä kodista. Tavoitteena on se, että seniorit voivat elää aktiivisesti ja asua turvallisesti omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. Kun tähän yhdistetään vielä Kuopion kaupunkiympäristön kehittäminen, lopputulos on Männistön koulun uusi elämä ikäihmisten monenlaisista palasista koostuvan hoivapalvelukokonaisuuden sydämenä. Mäntykampuksena tunnettu kokonaisuus saatiin aikaiseksi, kun hankintaa lähestyttiin aivan uudenlaisesta näkökulmasta. Elokuun huippuostajaksi valittu Kuopion kaupungin vs. henkilöstö- ja hallintopäällikkö Pekka Savolainen avasi, minkälaisesta uudenlaisesta hankinnasta Mäntykampuksessa on oikein kyse.

Minkälaisen uudenlaisen hankinnan parissa teette töitä?

Kuopion kaupunki on jo pidemmän aikaa panostanut siihen, että ikäihmisille tarjottavat palvelut järjestettäisiin järkevällä ja sujuvalla tavalla. Kun Männistön alueella sijaitsevalla koululle ja sen ympäristölle piti vielä kehittää uusi käyttötarkoitus, lähdimme kehittämään senioreille mielekästä ja toimivaa hoivapalvelukokonaisuutta, joka tuo elinvoimaa ja virkeyttä vanhalle asuinalueelle. Ytimessä on ympärivuorokautista palvelua tarjoava hoivayksikkö, jonka välittömässä läheisyydessä seniorit voivat asua omissa heidän tarpeisiin suunnitelluissa ja soveltuvissa kodeissaan. Joustavaa ja yksilöllistä palvelua tuottavan kokonaisuuden rakentaminen ei ole ihan yksinkertainen asia, joten myös sen hankintaa piti lähestyä ihan uudella tavalla.

Miten loppukäyttäjä hyötyy tästä uudenlaisesta hankinnasta?

Seniorit saavat asumista ja elämäänsä tukevat palvelut niin lähelle, että niiden äärelle pääsee vaikkapa rollaattorilla. Ikäihmisille tarjotaan turvallista ja onnellista asumista. Niin, että he voivat asua hyvinvoivina ja aktiivisina omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. Kun palveluita keskitetään ja rakennetaan suurempia kokonaisuuksia, alue houkuttelee myös muita yrittäjiä. Lisäksi alueelta löytyy tiloja myös järjestöjen ja muiden toimijoiden järjestämän harrastus- ja viriketoiminnan käyttöön.

Millaisia bisnesmahdollisuuksia hankintanne tarjoaa yrityksille?

Yritykset voivat yhdistää voimansa reilulla tavalla ja tarjota yhdessä sellaisia palvelukokonaisuuksia, joihin pienet firmat eivät yksin pystyisi. Koska rakennamme uudenlaista hoivapalvelukokonaisuutta, hankinnan määrittelyvaiheessa emme voineet määritellä tarkalleen, millaisia palveluita haluamme ostaa. Uudella tavalla toteutetun hankinnan myötä olemme kehittäneet hankittavat palvelut yhdessä niitä tarjoavien yritysten kanssa. Näitä palveluita kehitetään jatkuvasti koko sopimuskauden ajan. Ja niitä voi myös myydä muille tahoille.

Mistä olet löytänyt vinkkejä siihen, miten toteuttaa hankinta ihan uudella tavalla?

Rakentamalla laajan kumppaniverkoston, jossa on toimijoita erilaisilta tahoilta ja taustoilta. Kaikki he ovat vieneet hankintaprosessia eteenpäin. Kysyvä ei tieltä eksy. Lisäksi hankintamme perustuu huolella toteutettuihin fiksuihin esiselvityksiin, kuten Ikäystävällinen Kuopio –ohjelma ja Pihkassa Männistöön -asuinaluehanke, jotka loivat selkeän käsityksen kaupunkiympäristön kehittämisestä sekä ikäihmisten tarpeista ja niiden toteuttamisen haasteista.

Miten perinteisestä voitaisiin siirtyä uudenlaiseen hankintaan?

Ensin kannattaa puhdistaa pöytä vanhoista toimintamalleista ja ennen kaikkea mittareista: innovatiivinen hankinta on hamaan tulevaisuuteen jatkuva prosessi, joka ei rajaudu vain tiettyyn sopimuskauteen. Ja kun puhutaan palveluista, niitä pitää mitata, havainnoida ja kuvata jatkuvasti. Tavoitteet ja suunnitelmat tehdään pitkäjänteisesti ja niitä seurataan yhdessä toimittajayrityksen kanssa säännöllisesti.

Pekka Savolainen työskenteli tiiviisti hankintaosaajana Kuopion Mäntykampuksen hankinnan valmistelun parissa. Uudella tavalla hankitut palvelut ovat auttaneet ikäihmisiä arjessa jo tämän vuoden tammikuusta saakka. Kokonaisuudessa alue ja entinen koulu saadaan uudenlaiseen käyttöön vuoden 2015 aikana. Hoivapalvelut tuottaa Caritas-säätiö ja ikäihmisille suunniteltujen asuntojen ja tilojen rakentamisesta vastaa YIT Rakennus Oy, ET-Hoivakiinteistöt Oy ja TA-Asumisoikeus Oy.

Lisätietoja:

Pekka Savolainen, pekka.savolainen@kuopio.fi, 044 718 4101
Mari Leikas, palveluohjaaja, mari.leikas@kuopio.fi, 044 718 3249

Haastattelu: Ellun Kanat

Eero Lukin