Horisontti 2020 avaa uusia mahdollisuuksia myös opetusteknologian kehittämiseen ja käyttöönottoon

Marraskuussa aukeava Horisontti 2020 -rahoitushaku tarjoaa uusia mahdollisuuksia tutkimusryhmille, yrityksille, kunnille ja kaupungeille. Uusi puiteohjelma huomio paremmin mm. pk-yritykset tarjoten näiden käyttöön aivan uuden rahoitusinstrumentin. Horisontti 2020 on Euroopan komission 8. puiteohjelma, ja se jakaa toimikautenaan yhteensä 70,2 miljardia euroa.

H2020 on aikaisempia puiteohjelmia joustavampi kokonaisuus. Siinä rahoitusprosentteja on paranneltu, hankkeiden käynnistystä nopeutettu ja sääntöjä yhtenäistetty. Tekesin Elina Holmberg kertoo EU:n panostavan H2020-ohjelmassa mutkattomampaan ja tuloslähtöisempään toimintaan.

"Horisontissa panostetaan siihen, että tutkimus- ja innovaatioprojektien tulokset saadaan käyttöön. Loppukäyttäjien, yritysten ja erityisesti pk-yritysten osallistuminen on entistä tärkeämmässä roolissa. Osallistumista on yritetty tehdä yrityksille myös helpommaksi siistimällä EU:n byrokratiaviidakkoa", Holmberg kertoo. Hän kehottaakin suomalaisia yrityksiä hyödyntämään EU:n tarjoamat instrumentit aikaisempaa vahvemmin.

Oppimisen teknologioita kehitetään Horisontti-ohjelman ICT-teemassa, jonka kansallinen yhteyshenkilö Elina Holmberg on. Marraskuussa avautuvassa haussa Komissio etsii rahoitettavaksi monipuolisten älykkäiden oppimisympäristöjen kehittämishankkeita. Kerran vuodessa avautuvien hakujen sisältöön kannattaa myös vaikuttaa olemalla itse aktiivinen eurooppalaisissa verkostoissa ja työskentelemällä Suomen edustajien kanssa. Minkälainen siis olisi sinun unelmahankkeesi? Minkälaista tulevaisuutta Suomi voisi Euroopassa ajaa?

EU-ohjelman uusi pk-instrumentti

"Puiteohjelman kuuluisi ilman muuta olla yksi vaihtoehto niille toimijoille, jotka tähtäävät kansainvälisille markkinoille. Hankkeiden kautta voi päästä testaamaan omaa ratkaisua sellaisessa skaalassa, johon pk-yrityksillä harvemmin on mahdollisuutta", Holmberg huomauttaa. Hän kehottaa tutustumaan yhteistyöhankkeiden lisäksi uuteen pk-instrumenttiin, joka mahdollistaa yhden toimijan hankkeet. Uudella instrumentilla EU haluaa auttaa tulevia menestyjiä kasvattamaan liiketoimintaansa nopeammin.

"Pk-instrumentti on tarkoitettu aidosti kasvuhaluisille ja -kykyisille pk-yrityksille, joilla on kaupallisen potentiaalin omaava uusi innovaatio tai ratkaisu. Instrumentilla rahoitetaan yrityksen innovaation kehittämistä ja markkinoille vientiä", Holmberg tarkentaa.

Sudenkuoppia ja onnistumisia

Vaikka halu H2020-ohjelmaan olisikin kova, ei mihin tahansa hankkeeseen kannata rynnätä mukaan. Hankkeen sisällön tulee Holmbergin mukaan olla linjassa yrityksen tavoitteiden kanssa, eikä rahoitus saisi toimia suurimpana innoittajana. Hyvä keino välttää kuopat on lyöttäytyä mukaan motivoituneeseen konsortioon, jonka tahot työskentelevät yhteisen asian äärellä. Hyviä konsortioita voi löytyä oman verkoston kautta tai EU:n verkottumistilaisuuksista.

"Hyödynnä olemassa olevat suhteet, sillä on aina helpompi lähteä toimimaan partnereiden kanssa, joista jollain on jo hyviä kokemuksia. Kannattaa myös liikkua ja näkyä Euroopan foorumeilla. Hyviä kumppaneita löytyy esimerkiksi erilaisista verkottumistilaisuuksista Brysselistä" Holmberg neuvoo.

EU:n ohjelmissa onnistutaan ja opitaan

EU-hankkeessa mukana ollut Merja Taipaleenmäki Citynomadista kertoo yhteistyön olleen opettavainen kokemus. "Tutki partnereiden toimintaa ja tarkkaile heidän maansa markkinoita tulevaisuuden varalle, valitse myös organisaatiostasi yksi kovahermoinen henkilö koordinoimaan projektia. Ennen kaikkea: pidä kirkkaana mielessä lopputulos, johon pyrit", hän listaa.

Haasteita omassa puiteohjelmaprojektissaan kohtasivat myös suomalaiset edustajat Markku Lang ja Pasi Kurttila. Opettamisen kehittämiseen keskittynyt hanke seilasi aluksi väärällä kurssilla. Suunnanmuutoksen seurauksena lopputuloksena ei syntynytkään applikaatiota tai ICT-ohjelmaa, vaan mahdollisuus uudistaa koko opetussuunnitelmaa.

"Saimme keväällä 2012 viestiä EU:lta, ettei projektimme tuloksissa ollut tarpeeksi innovaatioita. Otimme ison aikalisän ja siirsimme viimeistä sykliä puolella vuodella. Keskustellessamme EU:n virkamiehen kanssa huomasimme, että käyttämämme prosessivälineet ja työskentelytapa olivatkin se innovaatio, jota oli haettu. Näin syntyivät työskentelymenetelmät Eduvista ja Edukata, joissa opettajat suunnittelevat uusia tapoja hyödyntää teknologiaa esimerkiksi osana uuden opetussuunnitelman toteuttamista", Lang ja Kurttila kertovat.

Teksti ja kuva: Maija Salonen


EdTech-toimija, ota nämä talteen

ICT 20 – 2015 hakukierros

Haku umpeutuu 14.4.2015.
Kansallinen yhteyshenkilö Horizon2020 ICT-teema:
Elina Holmberg, puh. 029 50 55606, elina.holmberg@tekes.fi
Lue lisää (pdf)

ICT Proposers Day -verkottumistapahtuma

ICT Proposers Day on yksi ICT alan suurimmista ja tärkeimmistä verkottumistilaisuuksista. Tapahtuma kerää yhteen alan ympäri Eurooppaa. Paikalla on myös Euroopan komission virkamiehiä, joiden kanssa on mahdollista keskustelle hankehauista ja käytännöistä. Tapahtuma järjestetään Firenzessä 9.–10.10.2014

Tekesin Oppimisratkaisut-ohjelma on mukana ICT Proposers Day -tapahtumassa. Lähde mukaan verkottumaan!

EU:n rahoitus julkisten hankintojen kehittämiseen

Info Tekesissä 4.11., lisätietoa tulossa myöhemmin.

 

Lisätietoa Horisontista

Tilaa EUTIn uutiskirje

 

Pia Mörk