Suomi sijoittui toiseksi cleantech-alan selvityksessä

Suomi sijoittui toiseksi WWF:n ja Cleantech Groupin tekemässä selvityksessä, jossa kartoitettiin 40 maan cleantech-alan kasvuyritysten innovatiivisuutta

The Global Cleantech Innovation Index selvitti 40 maan cleantech-alan potentiaalia synnyttää ja kaupallistaa kasvuyrityksiä seuraavan kymmenen vuoden aikana.

Selvityksessä parhaiten menestyivät Israel, Suomi ja Yhdysvallat. Heikoiten menestyivät Kreikka ja Venäjä.

Suomi sai raportissa kehuja merkittävästä julkisesta tuesta cleantech-alan tutkimus- ja tuotekehitystoimintaan sekä innovaatioiden synnyttämiseen. Menestystä selittivät myös suomalaisten cleantech-yritysten tunnettuus, kehitystä tukevat lukuisat klusterit ja kasvu ympäristöön liittyvien patenttien määrässä.

Raportissa havaittiin Suomen ongelmiksi cleantech-innovaatioiden kaupallistaminen ja cleantechiin keskittyvien sijoitusrahastojen vähäisyys.

Ohjelmapäällikkö Kari Herlevi Tekesin Green Growth -ohjelmasta pitää Suomen sijoitusta hyvänä merkkinä siitä, että puitteet cleantech-alan innovaatiotoiminnalle ovat Suomessa erinomaiset. Ala kaipaa kuitenkin lisää kansainvälisen tason kasvuyrityksiä, jotka omalta osaltaan lisäävät myös sijoittajien kiinnostusta.

”Luonnonvarojen niukkuuteen liittyvät haasteet ovat nykyisin tärkeä muutosvoima ja niiden ratkaiseminen kannattavinta bisnestä yhä useammalle globaalille yritykselle. Samalla se on myös mahdollisuus monelle cleantech-alan yritykselle Suomessa. Muutos ei kuitenkaan tapahdu hetkessä ja maailmalle päästäkseen moni yritys tarvitsee onnistumisia ja referenssikohteita kotimarkkinoilla. Green Growth -ohjelma tulee omalta osaltaan vastaamaan tähän haasteeseen tarjoamalla yrityksille tukea toimialarajat ylittävien demonstraatiohankkeiden käynnistämiseen”, sanoo Kari Herlevi.

Suomen panostukset ympäristöliiketoimintaan näkyvät myös Euroopan ekoinnovaatioindeksissä, jossa Suomi on ensimmäisellä sijalla.

The Global Cleantech Innovation Index 2014 (pdf)