Lähde tutustumaan Hollannin biotalouteen ja löytämään tulevaisuuden yhteistyökumppanit!

Tekesin Green Growth -ohjelma ja Enterprise Europe Network järjestävät lokakuussa 2014 erityisesti pk-yrityksille suunnatun biotalous -matkan Hollantiin. Matkan ohjelmaa voidaan räätälöidä osallistujien toiveiden perusteella ja tarkoituksena on löytää osallistujille sopivia tulevaisuuden yhteistyökumppaneita.

Tekes käynnisti helmikuussa 2014 Suomen ja Hollannin biotalousyhteistyön kehittämisen. Tavoitteena yhteistyössä on hakea vastauksia siihen miten perinteisestä liiketoiminta- ja talousmallista siirrytään kohti biotalouspohjaista toimintaa. Hollanti on Euroopan edelläkävijämaita erilaisten biomassojen käsittelyssä mm. biokemikaalien ja energiaratkaisujen aloilla. Hollannissa on tuettu ennakkoluulottomasti uudenlaisten liiketoimintamallien ja arvoverkostojen muodostumista, sekä kehitetty lainsäädäntöä ja hallinnollisia menettelytapoja biotalouteen siirtymisen vauhdittamiseksi. Ole edelläkävijä ja lähde mukaan oppimaan Euroopan johtavasta biotaloudesta ja tapaamaan hollantilaisia potentiaalisia yhteistyökumppaneita!

Matkalla on mahdollisuus tutusta hollantilaiseen biotalousbisnekseen erityisesti pk-näkökulmasta, benchmarkata hollantilaisia kasvua generoivia toimintamalleja, löytää yhteisiä aihioita tulevaisuuden yhteistyöhön, esitellä suomalaista osaamista sekä tavata mahdollisia uusia yhteistyökumppaneita. Matka on tiivis kolmen päivän kokonaisuus.

Alustava ohjelma on seuraava:

Päivä 1: Saapuminen ja verkostoitumisillallinen
Päivä 2: Aamupäivällä seminaari biotaloudesta Hollannissa. Iltapäivällä vierailuja hollantilaisyrityksiin.
Päivä 3: Aamupäivällä kahdenvälisiä tapaamisia hollantilaisyritysten kanssa. Tapaamiset räätälöidään kullekin osallistujalle henkilökohtaisesti etukäteen laadittujen profiilien pohjalta. Iltapäivällä vierailuja yrityksiin ja alueellisiin biotalousklustereihin.

Tarkempi aikataulu vahvistuu elokuun loppuun mennessä. Matkalle otetaan 20 ensimmäiseksi ilmoittautunutta.

Varaa paikkasi nopeasti, mutta viimeistään 30.6 mennessä!

Pk-yrityksille matka kustantaa arviolta enintään 500 euroa sisältäen ruokailut sekä liikkumisen maan sisällä vierailukohteisiin. Osallistujien omalle vastuulle jäävät matka- ja majoituskustannukset. Itse ohjelma on maksuton. Hollantilainen yhteistyökumppanimme tekee alustavat varaukset hotelleihin. Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin aikataulujen ja ohjelman tarkentuessa.

Lisää tietoa ja ilmoittautuminen:

Anna Rantasuo +358 50 395 2582 / anna.rantasuo@ely-keskus.fi / Enterprise Europe Network
Heikki Aro +358 2950 55644 / heikki.aro@tekes.fi / Tekes