Green Growth -ohjelma haastaa yrityksiä kokeilemaan

Tekesin Green Growth -ohjelma haastaa yrityksiä kokeilemaan ja käynnistämään toimialarajat ylittäviä demonstraatiohankkeita vihreän kasvun alueella.

Hiljattain julkaistussa kansallisessa cleantech-strategiassa demonstraatioympäristöjen luominen on yksi tärkeimmistä toimenpiteistä. Yritykset tarvitsevat menestyäkseen markkinareferenssejä. Strategiassa ehdotetaan merkittävän ”kansainvälisen näyteikkunan” luomista pääkaupunkiseudulle ja mahdollisesti myös Kiinaan. Myös kansallisessa biotalousstrategiassa painotetaan uusien biotalouden ratkaisujen pilotointeja ja demonstrointeja.

Tekesin Green Growth -ohjelma kannustaa yrityksiä kokeilemaan rohkeasti uusia ratkaisuita ja toimintamalleja. ”Yritysten kansainvälisen kasvun edistämiseksi tarvitaan demonstraatioympäristöjä, jotka tarjoavat yrityksille referenssikohteita ja edesauttavat yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa”, sanoo ohjelmapäällikkö Kari Herlevi Tekesistä. Myös joustavia rahoitusmalleja näille ympäristöille on kehitettävä.

Nopeita kokeiluja ja toimijoiden välistä yhteistyötä

Vihreän kasvun demonstraatiot voivat olla yhden tai useamman yrityksen ratkaisuiden pilotointia tai toimialarajat ylittäviä hankkeita, joissa tähdätään laajempien demonstraatioympäristöjen luomiseen.

”Vihreän kasvun innovaatioiden leviämisen keskeisenä haasteena on ensimmäisten kaupallisten referenssien saaminen, mikä vaikeuttaa myös yritysten vientitoimintaa. Tämän takia on tärkeää tukea niin nopeita yksittäisiä kokeiluhankkeita kuin laajojen demonstraatioympäristöjen syntymistä. Green Growth -ohjelma tulee omalta osaltaan vastaamaan tähän haasteeseen tarjoamalla yrityksille rahoitusta ja tukea hankkeiden suunnitteluun ”, Herlevi kertoo.

Tekesissä on meneillään selvitys suomalaisista ja kansainvälisistä biotalouden pilotoinneista. ”Toimivimmat biotalouden arvoverkostot ovat monialaisia, perinteiset toimialarajat ylittäviä laajoja kokonaisuuksia. Riittävän suuressa mittakaavassa osoitettu toimivuus on usein ratkaiseva tekijä biotalousinnovaatioiden kaupallisessa onnistumisessa”, kertoo Tekesin Biotalous-teeman ohjelmapäällikkö Heikki Aro.

Lisätietoa kotimaisista ja kansainvälisistä biotalouden piloteista ja demonstraatioista on tulossa kesän ja alkusyksyn aikana. Lue lisää aiheesta Heikki Aron tuoreesta blogikirjoituksesta ”Biotalous ei kasva pelkässä koeputkessa”.

Green Growth -ohjelma on myös mukana Uusi arvonluonti -tutkimushaussa, jossa ohjelman painopistealueille etsitään yritysten ja tutkimusorganisaatioiden rinnakkaishankekokonaisuuksia, esim. seuraavanlaisella kysymyksenasettelulla lähestyen:
Miten saadaan aikaan kansainvälisille markkinoille skaalattavissa olevia ja ekologista, sosiaalista ja taloudellista kestävyyttä tukevia asiakaslähtöisiä kokonaisratkaisuja, yhteishankkeita ja demonstraatioita, joissa korostuu uudenlainen arvonmuodostus?

Yritykset voivat hakea ohjelmasta rahoitusta jatkuvasti.

Tekes haluaa innovaatiot nopeammin maailmalle

Tekes tarjoaa nyt kahta uutta rahoitusmuotoa pilotointeihin ja kansainvälistymiseen.

Pilotti- ja demorahoituksen avulla yritys voi testata tuotteen tai palvelun hyötyjä ja toimivuutta yhdessä käyttäjien tai mahdollisten asiakkaidensa kanssa. Pilotti- ja demorahoitus on lainaa ja Tekesin laina myönnetään ilman vakuuksia. Pilotti- ja demolaina on tarkoitettu kaikenkokoisille yrityksille, eikä sillä ole toimialarajoituksia. Mahdollisuuksia on tunnistettu erityisesti digitaalisuudessa eri toimialoilla sekä biotaloudessa ja cleantechissa. Katso tästä linkistä mitä kustannuksia projektiin voi sisällyttää ja kuinka paljon rahoitusta voi saada.

Team Finland Explorer -rahoituksen avulla yritykset voivat ostaa parasta mahdollista osaamista kansainvälistymisensä vauhdittamiseksi. Yritys voi selvittää laajentumista määrätylle kohdemarkkinalle tai laatia liiketoimintasuunnitelman uudella markkinalla toimimiseen. Avustusmuotoista rahoitusta myönnetään vain asiantuntijapalveluiden ostamiseen. Team Finland Explorer -rahoitusta voi hakea Tekesistä tämän vuoden loppuun asti.

Lisätietoja pilotointirahoituksesta ja Team Finland Explorer -rahoituksesta.

Jos olet suunnittelemassa pilotti- tai demonstraatiohanketta vihreän kasvun alueella, ota meihin yhteyttä.

Lisätietoja:

Kari Herlevi
Ohjelmapäällikkö
Resurssitehokas talous
Green Growth - Tie kestävään talouteen
050 557 7656
kari.herlevi(at)tekes.fi

Heikki Aro
Ohjelmapäällikkö
Biotalous
+358 2950 55644
heikki.aro(at)tekes.fi

Uusi arvonluonti -tutkimushaku: http://www.tekes.fi/nyt/hakuajat-2014/tutkimushaku-uusi-arvonluonti/ 

Uutinen: Tekes haluaa innovaatiot nopeammin maailmalle - uudet rahoitusmuodot pilotointeihin ja kansainvälistymiseen