Energia- ja ympäristöteknologian yritykset ovat piensijoittajien unelmien sijoituskohteita

Suomalaisten piensijoittajien unelmien sijoituskohde on energia- ja ympäristöteknologian yritys, jonka keskeisiä arvoja ovat vakaus ja jatkuva kehittyminen. Asia käy ilmi Norvestian vuosittain tekemästä sijoitusbarometrista.

Norvestian Sijoitusbarometrin erikoisteemana oli tänä vuonna täydellisen sijoituskohteen kartoittaminen yksittäisistä näkökulmista, kuten toimialan, kohdemarkkinoiden tai arvojen perusteella. Toimialoista energia- ja ympäristöteknologia nousi kyselyssä kärkeen, bioteknologian ja lääketieteen ollessa toisena. Vastaajista lähes puolet mainitsi unelmien sijoituskohteen löytyvän Euroopasta. Toiseksi kiinnostavin maantieteellinen alue oli Itä-Aasia (esim. Japani, Kiina, Etelä-Korea).

Nuorille 25-35 vuotiaille vastaajille ympäristöystävällisyys oli tärkeämpi arvo kuin vastaajille keskimäärin. Kuvitteellisen sijoituskohteen valinnassa tärkein tekijä kaikkien vastaajien kesken oli luotettava johto. Seuraavaksi eniten merkitystä koettiin olevan yrityksen avoimella tiedotuspolitiikalla, henkilöstön hyvinvoinnilla ja Suomen kansantalouden kannalta positiivisten vaikutusten edistämisellä ja työpaikkojen luomisella. Yli neljäsosa vastaajista piti ympäristövastuullisuutta erittäin tärkeänä tekijänä.

Lähde: Norvestia Sijoitusbarometri