EC: Lähes kaikki eurooppalaiset pitävät ympäristönsuojelua tärkeänä

Uudesta Eurobarometri-tutkimuksesta käy ilmi, että kolme vuotta edellisen samanlaisen tutkimuksen jälkeen eurooppalaisten huoli ympäristöstä ei ole pienentynyt talouskriisistä huolimatta. Valtaosa eli 95 % yhteensä 28 000:sta kyselyyn osallistuneesta kansalaisesta pitää ympäristönsuojelua henkilökohtaisesti tärkeänä ja moni katsoo, asian hyväksi voitaisiin tehdä enemmän.

Suuri enemmistö kansalaisista on sitä mieltä, että luonnonvarojen tehokas käyttö (79 % kansalaisista) ja ympäristönsuojelu (74 % kansalaisista) voivat lisätä talouskasvua. Kun 80 % kansalaisista on sitä mieltä, että talous vaikuttaa heidän elämänlaatuunsa, 75 % katsoo, että samoin tekee ympäristön tila, ja 77 % EU:n kansalaisista katsoo, että ympäristöongelmat vaikuttavat suoraan heidän jokapäiväiseen elämäänsä. Eniten kansalaiset ovat huolestuneita ilman saasteista (56 % kansalaisista) ja veden saastumisesta (50 %) samoin kuin jätteiden syntymisestä ja luonnonvarojen ehtymisestä.

Yhä useammat (59 %) ovat sitä mieltä, että yhteiskunnallisten ja ympäristötekijöiden olisi oltava yhtä tärkeitä kuin taloudellisten kriteerien oman maan edistymistä mitattaessa. Julkisista hankinnoista ja investoinneista kysyttäessä 59 % on sitä mieltä, että julkisviranomaisten olisi pidettävä ympäristöystävällisyyttä tärkeämpänä kuin hintaa.

Lähde: Euroopan Komissio