VTT:n Miimu Airaksinen vetämään kansainvälistä Smart Cities -työryhmää

Kansainvälinen rakennusalan tutkimusjärjestö CIB on perustanut Smart Cities -työryhmän, jota vetämään on nimetty VTT:n tutkimusprofessori Miimu Airaksinen yhdessä hollantilaisen TNO:n Chris Bremmerin kanssa.

Työryhmän tehtävänä on tarkastella mm. tieto- ja viestintäteknologioiden mahdollistamien uusien energia-, liikenne- ja palvelujärjestelmien vaikutusta kaupunkien rakennuskantaan, infraverkostoihin ja maankäytön suunnitteluun sekä tunnistaa aihealueen t&k-tarpeita. 

Työryhmässä on pääasiassa asiantuntijoita Euroopasta, Aasiasta, Pohjois-Amerikasta ja Australiasta. Toimikausi on alustavasti 1,5 vuotta, ja sen lopussa julkaistaan aihealueen kansainvälinen roadmap. 

CIB International Council for Research and Innovation in Building and Construction: http://www.cibworld.nl/site/home/index.html


Eero Lukin