Tampereen kaupunki ja älyliikennepalvelu Tziip pilottiyhteistyöhön

Tampereen kaupungin ECO2-ohjelma ja Tziip -mobiilisovellus käynnistävät yhteistyössä kimppakyytien pilottikampanjan Tampereella. Yhteistyön tavoitteena on edistää kimppakyytejä Tampereen kaupungin henkilöstön ja tamperelaisten keskuudessa. Kimppakyydin avulla kaupungin tavoitteena on vähentää autoliikennettä, sen aiheuttamia päästöjä ja myös pysäköintitilan tarvetta ja siitä aiheutuvia kustannuksia.

Käyttäjien näkökulmasta kimppakyyti mahdollistaa vähäpäästöisemmän työmatkan ja alentaa työmatkakustannuksia. Näitä tavoitteita edistetään pilotoimalla kimppakyytien järjestämistä helpottava mobiilipalvelu, kotimainen Tziip. Palvelulla kaupunki voi säästää merkittävästi niin luontoa kuin rahaakin hyödyntämällä Tziipin tarjoamaa mahdollisuutta jakaa myös henkilöstönsä työasiamatkat samoihin autokuntiin. Tampereen kaupunki tarjoaa palvelun käyttöön koko henkilöstölleen, lähes 15000 ihmiselle.

Tziip -palvelusovellus

Kotimainen Tziip -kimppakyytisovellus on uusi automatisoitu mobiilipalvelu, joka yhdistää kyydin tarjoajan sekä tarvitsijan. Tziipin avulla käyttäjä voi suunnitella työ- ja vapaa-ajan matkoja sekä sopia matkan jakamisesta samaan suuntaan menevien kanssa. Palvelu sijoittuu julkisen liikenteen ja yksityisautoilun välimaastoon täydentäen niitä. Palvelun sisällä voi muodostaa myös ryhmiä tai liittyä olemassa oleviin, ajatellen esimerkiksi tapahtumia, maantieteellisiä alueita ja paikkoja – tai urheiluseuroja.

Kimppakyydit säästävät rahaa, koska matkan kustannukset jaetaan osallistujien kesken. Tziipin aktiivikäyttäjälle esimerkiksi työmatkaliikenteessä vuotuinen säästöpotentiaali voi olla matkan pituudesta riippuen jopa tuhansia euroja tai 80%.

Tziip –mobiilipalvelua kehitetään parhaillaan määrätietoisesti ollakseen globaalisti edelläkävijä liikkuminen palveluna -tarjoajana (MaaS, Mobility as a Service). Palvelun ensimmäisen julkaistun moduulin, kimppakyydin, Beta -versio on jo ladattavissa vastikkeetta GooglePlay -sovelluskaupasta ja saatavilla ensimmäiseksi Android –päätelaitteille.

Eero Lukin