SuomiAreenalla pohdittiin lähiöiden renessanssia

SuomiAreenalla pohdittiin 16.7. kulttuuri- ja asuntoministeri Pia Viitasen johdolla asumisen tulevaisuutta lähiöiden näkökulmasta. Keskustelussa todettiin, että lähiöiden uudistamisessa on tärkeää kehittää koko aluetta, ei vain yksittäisiä rakennuksia, vastaamaan sitä, mitä ihmiset tulevaisuudessa asumiselta haluavat.

"Nyt on käsillä hetki, jolloin kansallisvarallisuuden suhteen tehdään isoja ratkaisuja. Meidän täytyy huolehtia siitä, että koko asuinympäristöä kehitetään tulevaisuuden näkökulmasta samalla kun korjataan rakennuksia vastaamaan nykyaikaa. Juuri tämän vuoksi ministeriössä on viime aikana ryhdytty useisiin toimiin lähiöiden kokonaisvaltaiseksi kehittämiseksi", sanoi kulttuuri- ja asuntoministeri Pia Viitanen.

"Ihmisten elämäntavat ja elinkeinot tulevat muuttumaan. Luonnon resurssit niukkenevat ja samanaikaisesti on käsillä ikääntymisen megatrendi. Nämä isot tekijät pitää ottaa huomioon, kun mietitään lähiöiden tulevaisuustekijöitä ja niiden houkuttelevuutta. Hyvin kriittinen asia on se, miten liikennejärjestelyt tulevaisuudessa hoidetaan. Esimerkiksi nyt on nähtävissä, että ihmisten autoriippuvuus lähiöissä on kasvanut, kun palvelut ovat vähentyneet", tutkija Maria Ritola Demos Helsingistä totesi.

Lähiöiden elinkeinopoliittinen murros asuinpaikasta myös liike-elämän paikaksi on iso tulevaisuuden kysymys.

"Suomen isoa elinkeinopoliittista murrosta voitaisiin lähteä tekemään myös lähiökärjellä. Lähiöistä löytyy business-mahdollisuuksia monenlaisille yrityksille. Nyt on suuri mahdollisuus rakentaa uutta palvelutaloutta, joka voi nojata digitaalisuuteen, uusiin liikennejärjestelyihin ja uudenlaisiin palveluihin", Ritola huomautti.

Keskustelussa pohdittiin, millaisia valintoja kaupunkisuunnittelussa pitäisi nyt tehdä, jotta lähiöiden ja asuntojen arvo ja arvostus tulevaisuudessa kasvaisi.

"Vanhoja rintamiestaloalueitakaan ei ennen arvostettu. Arvostus liittyy asuinalueiden elinkaareen. Luulen, että lähiöt kokevat vielä jonkinlaisen renessanssin", sanoi arkkitehti, kaupunkisuunnittelija Leena Rossi Jyväskylästä.

"Lähiöt ovat kehittyneet samanaikaisesti suomalaisen yhteiskunnan kanssa. Lähiöt ovat nopeasti rakennettuja, mutta toivon, että nyt kun niitä korjataan ja uudistetaan, löytyy aikaa suunnitella ja miettiä huolellisesti sitä, minkälaista lähiötä ihmisille halutaan rakentaa. Asukkaat pitää ottaa mukaan suunnittelemaan esimerkiksi uusia päiväkoteja tai kauppapaikkoja. Tämä vaatii erilaista neuvottelua kuin olemme aiemmin tottuneet tekemään", Rossi totesi.

"Yleensä uutta luodaan tyhjästä, mutta nyt olisi mahdollisuus luoda uutta vanhasta. Tutkimuksen mukaan sosiaalisen kohtaamisen paikat, avoimuus ulkopuoliselle maailmalle ja estetiikka ovat tärkeitä sen kannalta, miten kiinnittyneitä ihmiset ovat asuinpaikkoihinsa ja miten alueet pärjäävät taloudellisesti", tuottaja Katja Lindroos totesi.

"Uskon, että lähiöiden elinkaarissa nähdään vielä uusi aika. Kauneusihanteethan eivät pysy aina samana. Jos puhutaan lähiöiden brändäämisestä, sanoisin että sitä pitää rakentaa oman vahvan identiteetin päälle", sanoi ohjelmapäällikkö Virpi Mikkonen Tekesistä.

Lähde: Ympäristöministeriön tiedote

Eero Lukin