Smart City – katsaus fiksuihin palveluihin ja mahdollisuuksiin julkaistu

Liikenne ja viestintäministeriön selvityksessä luodaan katsaus Smart City-kenttään erityisesti Suomessa. Smart City -käsite ymmärretään väljästi kuvaamaan kaupunkien innovatiivista kehitystä informaatio- ja kommunikaatioteknologiaa hyväksikäyttäen. Smart Citeissä pyritään ekotehokkuuteen ja elämänlaadun parantamiseen.

Selvityksessä kartoitetaan suomalaisten fiksujen kaupunkipalveluiden tämän hetken kehitystrendejä. Vertailukohteena kuvataan ulkomaalaisia kiinnostavia ilmiöitä ja hyviä käytäntöjä. Selvityksessä esitellään viisi kiinnostavaa Smart City –hanketta Amsterdamissa, Tukholmassa, Kööpenhaminassa, Helsingissä ja Oulussa.

Julkaisu (pdf)