RL: Periaatekaava jättää vapauksia rakennusten suunnitteluun