Kestävän aluesuunnittelun sivusto julkaistu

Uusi Alueportaali on kaikille avoin kestävän aluesuunnittelun sivusto. Sen tavoitteena on lisätä suunnittelijoiden ja kaavoittajien tietämystä kestävän aluesuunnittelun työkaluista ja niiden soveltuvuudesta erilaisiin tilanteisiin ja erilaisille alueille. Sivustolle kerättävä kokemusperäinen tieto on myös erittäin hyödyllistä valittaessa omaan hankkeeseen sopivaa työkalua. Portaaliin kerätään uusin tutkimustieto kestävästä aluesuunnittelusta.

Portaaliin ovat tervetulleita kaikki kestävän aluesuunnittelun työkalut ja hankekuvaukset. Palvelun kautta myös työkalujen kehittäjät saavat palautetta käyttäjiltä ja voivat näin kehittää työkaluja yhä paremmin käyttäjien tarpeita vastaaviksi. Toisaalta he saavat tietoa myös aiemmista hankkeista, jolloin voidaan välttää turhan työn tekemistä. Koulutuksen tarjoajat, aluesuunnittelusta vastaavat viranomaiset sekä hankkeiden rahoittajat saavat arvokasta tietoa oman työnsä tueksi. Portaalissa voi myös arvottaa työkalujen paremmuutta ja käytettävyyttä.

Kun tieto portaalista leviää, se voi toimia myös erilaisten tapahtumien ja koulutuksen infopisteenä sekä palvelujen tarjoajille että tapahtumiin osallistujille. Portaalia voidaan tarvittaessa laajentaa myöhemmin myös muihin teemoihin kuten esim. rakennusvalvontaan.

Alueportaali on luotu Green Building Council Finlandin, ympäristöministeriön ja RAKLI ry:n yhteistyönä. Sivujen ylläpidosta vastaa Green Building Council Finland.

Alueportaali löytyy osoitteesta: alueportaali.figbc.fi

Eero Lukin