Kävelyn ja pyöräilyn edistämistä tukevaa rahoitusta haettavana

T&K-rahoitusta kuntien ja kaupunkiseutujen kävelyn ja/tai pyöräilyn edistämistä tukeviin hankkeisiin on nyt haettavana. Hakemukset on toimitettava 11.4.2014 mennessä.

T&K-rahoituksella tuettavan hankkeen tulee tukea kohdealueen kävelyn ja/tai pyöräilyn strategian tai edistämisohjelman laadintaa, täytäntöönpanoa ja jatkotöitä tai olla osa kyseisen suunnitelman laadintaprosessia, tai muuten tukea kävelyn ja pyöräilyn edistämistä kunnassa tai seudulla. Lisäksi hankkeessa tulee tutkia, kehittää, tuottaa tai pilotoida toimintatapaa, näkökulmaa tai ratkaisua, jota voidaan soveltaa muissakin kunnissa ja seuduilla.

Hakijana voi olla kunta, seututoimija, useampi kunta yhdessä tai jokin edellisistä yhdessä palveluntoimittajan ja/tai tutkimuslaitoksen kanssa. Hakijana voi olla myös pelkästään palveluntoimittaja tai tutkimuslaitos, mutta tällöin hakemuksen täytyy sisältää kunnan allekirjoitettu sitoumus työhön osallistumisesta.

Kyseessä on Liikenneviraston, ympäristöministeriön, Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelman ja liikenne- ja viestintäministeriön yhteinen T&K-rahoitushaku.

Lisätietoja ja hakuilmoitus Liikenneviraston sivuilla: http://portal.liikennevirasto.fi/sivu/www/f/liikennevirasto/tutkimus_kehittaminen/tk_painopistealueet/ytjvpl/maankaytto/20140311_kavely_pyor_tk

Lisätietoja hakuprosessista antaa hakuprosessin koordinaattori Motiva:
Asiantuntija Sara Lukkarinen, sposti: sara.lukkarinen@motiva.fi, puh: 0424 281 205
Asiantuntija Kaisa Kauhanen, sposti: kaisa.kauhanen@motiva.fi, puh: 0424 281 225