Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun uusi koulutusohjelma vie taitelijoiden osaamista työyhteisöihin

”Taiteilija kehittäjäksi organisaatioon” -erikoistumisohjelmassa taiteellisen osaamisen esittelyä yrityksille harjoitellaan esittelemällä opiskelijoille todellisia asiakastarpeita case-esimerkeistä. Taiteen ammattilaiset saavat koulutusta siitä, miten keskustella yritysasiakkaiden kanssa. Lisäksi he harjoittelevat taiteellisten interventioiden toteutusta työyhteisöissä.

Opiskelijoiden mukaan koulutukselle on selvä tilaus.

”Työelämämme rakenteet ovat muuttumassa rajusti ja tarvitaan uudenlaisia luovia ja rohkeita työelämän kehittämistapoja”, laulu- ja äänipedagogi sekä laulutaiteilija Pia Skibdahl toteaa.

Tanssitaiteen maisteri ja läänintaiteilija Johanna Ikola hakee erikoistumisohjelmasta  apukeinoja organisaatioiden kohtaamiseen taiteilijana: ”Toivon oppivani organisaatioiden "kieltä", toimintatapoja ja kulttuuria, ja myös hahmottavani omaa osaamistani paremmin ja oppivani sanallistamaan sitä ulospäin.”

Helmikuussa 2014 käynnistynyt ohjelma on ensimmäinen yliopistollisena koulutuksena järjestettävä MA-tutkinnon jälkeinen alan erikoistumisohjelma Euroopassa. Haku ohjelmaan oli syksyllä 2013 ja mukana on nyt 17 taiteilijaa. Koulutus järjestetään oppisopimustyyppisenä täydennyskoulutuksena ja se on perustettu OKM:n erillisrahoituksella. 

Taiteilijoiden oman osaamisen paketoimiselle on tarvetta

Taiteelliset interventiot yrityksiin rakentuvat taiteilijan ydinosaamisen varaan, mutta niiden suunnittelu, toteuttaminen ja myynti edellyttävät sellaista erityisosaamista, johon nykyiset BA- ja MA-tutkinnot taidealoilla eivät anna riittäviä valmiuksia.

Kuvataiteilija, taidepedagogi ja yhteisötaiteilija Tero Annanollin mukaan ajatus oman erityisosaamisen jakamisesta kompromisseja tehden on kuvataiteessa vielä vierasta. Siksi koulutus on erittäin ajankohtainen ja hedelmällinen: ”Asioiden toisinnäkemiseen on tarvetta.”

Esimerkki toteutuneista taiteellisista interventioista Suomessa on mm. näyttelijä Niina Nurminen ja hänen yrityksensä ArtSense. Yrityksen Forte-ryhmä on auttanut organisaatioita käsittelemään mm. työyhteisön jännitteitä ja etsimään niihin ratkaisuja draaman keinoin. Tutkittuaan organisaation toimintaa ja tavoitteita Nurminen käsikirjoittaa yhteisön ajankohtaisia aiheita käsittelevän näytelmän, jossa työyhteisön ehdotusten perusteella näyttelijät esittävät vaihtoehtoisia skenaarioita siitä, miten tilanteita voitaisiin ratkaista.

”Taiteilija -kehittäjäksi organisaatioon” -kurssin opiskelijoiden opinnäytetyönä toimivista raporteista ja kurssin opettajien artikkeleista editoidaan taiteellisia interventioita käsittelevä antologia, joka julkaistaan Taideyliopiston Kokos -julkaisusarjassa vuonna 2015.

Lisätietoja

Kai Lehikoinen, yliopistonlehtori
kai.lehikoinen (at) teak.fi, p. 050 439 0517

Eero Lukin