Miten yrityksesi voi uudistaa ja kasvattaa bisnestään asiakaskeskeisen suunnittelun keinoin?

Tekes kannustaa teollisuuden pk-yrityksiä hyödyntämään muotoilun työkaluja liiketoiminnan kehittämisessä ja tarjoaa rahoitusta parhaiden ideoiden kehittämiseen.

Fiiliksestä fyrkkaa -ohjelman teemahaussa (17.6. – 1.9.2014) etsitään teollisuusyrityksiltä ideoita, jotka määrittelevät yrityksen asiakaskokemusta uudella tavalla, tuovat liiketoimintaan käyttäjäkeskeisyyttä ja loppukäyttäjän ymmärrystä sekä parantavat ratkaisujen toiminnallisuutta, helppokäyttöisyyttä ja visuaalisuutta.

Idea voi liittyä esimerkiksi yrityksen tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen, suunnitteluprosessin uudistamiseen tai siihen, miten yrityksessä ylipäätään luodaan uusia asioita. Idea voi liittyä myös uusiin ja yllättäviin kumppaneihin, joiden avulla liiketoimintaa uudistetaan ja kasvatetaan.

Teemahaussa etusijalla ovat pk-yritykset, jotka työllistävät yli 10 henkeä ja joiden liikevaihto on yli 500 000 euroa. Teollisuusyritys voi tehdä hakemuksen myös yhdessä muotoiluyrityksen kanssa.

Tekes palkitsee parhaat ideat esittäneet yritykset muotoilijoiden tekemällä analyysillä asiakaskeskeisen suunnittelun tarjoamista mahdollisuuksista. Analyysi auttaa yritystäsi tekemään Tekesille rahoitushakemuksen tutkimus- ja kehityshankkeesta, joka tukee yrityksen kasvua ja kansainvälistymistä. Tekesin Fiiliksestä fyrkkaa –ohjelma on varautunut rahoittamaan Tekesin rahoituskriteerit täyttäviä tutkimus- ja kehityshankkeita tästä teemahausta noin 2 miljoonalla eurolla vuosina 2014 ­– 2015.

Parhaat ideat julkistetaan Alihankintamessuilla 17.9. klo 9-10 Team Finlandin osastolla järjestettävässä tilaisuudessa.

Hakuteksti kokonaisuudessaan

 

Eero Lukin