Median innovaatiotuki tulossa 2015

Media-alan rakennemuutoksen edistämiseen tarkoitettu median innovaatiotuki on haettavissa Tekesistä vuoden 2015 alusta alkaen, mikäli se hyväksytään Eduskunnassa osana ensi vuoden talousarviota. Rahoitusta voidaan myöntää hankkeisiin, jotka auttavat media-alaa uudistumaan ja kasvamaan digitaalisessa toimintaympäristössä. Vuoden 2015 talousarviossa media-alan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeisiin on käytettävissä yhteensä 19 miljoonaa euroa.

Median innovaatiotuki on tarkoitettu hankkeisiin, jotka uudistavat radikaalisti ja rohkeasti koko median toimialaa. Sitä ei käytetä vanhojen rakenteiden ja toimintamallien tekohengittämiseen vaan uusien kasvun ja kansainvälisen liiketoiminnan mahdollisuuksien tunnistamiseen ja luomiseen ennakkoluulottomasti. Yhtenä keskeisenä näkökulmana korostuu digitalisaatio – mitä mahdollisuuksia se tuo alan toimintatapojen, konseptien ja asiakaskokemuksen uudistamiselle.

Rahoituksen hakijat voivat olla sekä media-alan yrityksiä että myös muilta aloilta tulevia toimijoita, jotka haastavat mediaa uusilla toimintatavoilla ja näkökulmilla.

Mediatuen myöntämisessä noudatetaan Tekesin normaaleja rahoituskriteereitä. Rahoitusta voi käyttää tuotteiden, palvelujen, liiketoimintamallien, toimintatapojen ja menetelmien sekä osaamisen kehittämiseen. Rahoitusta myönnetään sekä avustuksena että lainana ja sitä voi hakea jatkuvasti Tekesin hakemuspalvelussa.

Tekesissä median innovaatiotukea koordinoi Fiiliksestä fyrkkaa -ohjelma. Lisätietoa niin rahoituksen periaatteista kuin innovaatiotukeen liittyvistä tapahtumista ja tilaisuuksista on tarjolla näillä sivuilla tammikuussa 2015.

Osana median innovaatiotukea liikenne- ja viestintäministeriö järjestää innovaatiokilpailun keväällä 2015. Tarkempaa tietoa innovaatiokilpailun sisällöstä on tulossa lähiaikoina liikenne- ja viestintäministeriön internet-sivuille.

Lisätietoja:
Anna Alasmaa, anna.alasmaa(at)tekes.fi, puh. 02950 36039
Marko Heikkinen, marko.heikkinen(at)tekes.fi, puh. 02950 55773
Aki Parviainen, aki.parviainen(at)tekes.fi, puh. 02950 20005
Merja Salonen, merja.salonen(at)tekes.fi, puh. 02950 55974
Manu Setälä, manu.setala(at)tekes.fi, puh. 02950 55910
Minna Suutari, minna.suutari(at)tekes.fi, puh.02950 55830

Eero Lukin